10 maart 2011 marijnberends

Verslag overleg BEO/gemeente, 10 maart 2011

 

Verslag van overleg hondenpoepactie BEO d.d. 10-03-2011

Aanwezig: mevr. Beertsen, dhr. Hugens en Jan Scholten          

Afwezig: Judith Sandstra         

Gasten:

Verslag:Jan Scholten   

 

Onderwerp

Info / Actie / Besluit /….

Actie door

Deadline

De door Jan ingewonnen informatie aangaande het hondenpoepbeleid bij de gemeente Deventer.

    In 2007 is in Deventer begonnen met het nieuwe hondenpoepbeleid.

    Begin 2007 was 30% van de hondenbezitters niet bereid hondenuitwerpselen op te ruimen. Na de laatste monitoring is dit percentage afgenomen tot 15 – 20%.

    Deventer heeft 2 actieve hondenwachters in dienst.

    Handhaving en heldere regels zijn voor het slagen van een dergelijk project van groot belang.

    Hondenbezitters zijn in Deventer verplicht om een poepzakje bij zich te dragen.

    Er worden geen zakjesautomaten aanbevolen omdat deze bij het ontbreken van zakjes onderwerp zijn van eindeloze discussies met de BOA’s.

    Er wordt ook aanbevolen de huidige papierbakken tevens te gebruiken als hondenpoepbak.

    De maximale afstand tussen de papierbakken mag in Deventer niet langer zijn dan 350 m.

    De ervaring leert dat het een proces is van de lange adem.

Wethouder Kok is door Jan geïnformeerd over de door buurtvereniging gevraagde ondersteuning van de hondenpoepactie.

Wethouder Kok heeft kennis genomen van de ideeën van BEO en toegezegd dat hij achter een ondersteuning door de gemeente van dit initiatief staat.

De informatie welke naar wethouder Kok is gestuurd wordt als bijlage bij dit verslag meegestuurd.

Jan

Aanplakzuil

Inmiddels is de aanplakzuil, bedoeld voor plaatsing op het Boschplein, besteld. Het eerste jaar zal deze worden gehuurd en als deze voldoet zal tot koop worden overgegaan.

De standplaats zal ergens op het Boschplein moeten zijn, de exacte plaats moet nog worden bepaald.

Een foto van de zuil zal Ineke op de site van BEO proberen te zetten

Gemeente

Afvalbakken

Op een tekening van het proefgebied is gekeken waar de papierbakken op momenteel staan. Er is gebleken dat er één bak aan de Oosterhavenstraat bijgeplaatst dient te worden willen de afstanden tussen de bakken acceptabel zijn.

De maximale afstand tussen de bakken is binnen het profgebied 220 m.

Gemeente

Realiseren van een Folder.

Jan heeft een opzetje gemaakt voor de tekst welke mogelijk voor de nog te maken folder gebruikt kan worden, deze tekst wordt tevens als bijlage meegestuurd.

Jan gaat met Judith en de afdeling communicatie overleggen hoe deze folder eruit moet komen te zien (huisstijl). BEO gaat zich eveneens nog over deze voorlopige tekst buigen.

Ineke gaat enkele leden benaderen voor leuke foto’s. Wanneer moeten deze foto’s beschikbaar zijn?

Judith, BEO en Jan

Organiseren van een buurtavond

Graag op een maandag in april, er zal aan Judith worden gevraagd of er een ruimte in de buurt hiervoor beschikbaar is.

Tevens leek het een ieder leuk om op deze avond ook een leuke/interessante spreker in te huren. Misschien weet Judith iemand?

Judith

Poepschepje?

Is het een leuk idee om een poepschepje of een ander opruimattribuut te subsidiëren? Er wordt door BEO en Jan bij hondenliefhebbers geïnformeerd welk opruimattribuut het meest praktisch in het gebruik is. Misschien dat Judith als hondenbezitster hier ook wel over kan meepraten.

Judith, Jan en BEO

Wijkschouw hondenpoep

De leden van de buurtvereniging BEO hebben een wijkschouw gehouden met als doel de populaire poepplekken in kaart te brengen. Deze plekken zijn:

    Wierdijk (valt buiten het proefgebied)

    Zwaanstraat

    Baansteeg/Vrijdom/St. Janstraat.

    St. Janstraat

    Boschplein de boomspiegels.

Deze locaties zullen in de poepzuigroute worden meegenomen.

Gemeente

Tekst poster

De leden van BEO gaan zich nog buigen over te tekst voor de poster.

Volgend overleg: 31 maart om 12.00 uur Westerstraat 111