15 mei 2011 marijnberends

BEO jaarvergadering

Op 19 april hadden de leden de kans om met het bestuur terug te kijken op het vorig jaar en vooruit te kijken naar dit jaar. Gelukkig vonden genoeg BEO-leden het interessant en gezellig genoeg om daarvoor naar Cayen te komen.

Behalve verslagen en plannen van de verschillende commissies was  er ook de verkiezing van een nieuwe penningmeester. Frans Wesseling gaat vanaf nu de financien in de gaten houden.

Verder kwam de hondenpoepactie uitgebreid aan bod. Zo gauw de affiches klaar zijn komt er een ludieke actie op de woensdag markt. Het onderwerp haalde pas zelfs het Noordhollands Dagblad.

Een altijd terugkerend punt is de verkeerscirculatie in de buurt. Na enige discussie werden we het in meerderheid eens over een voorstel dat naar de gemeente is gestuurd.