2 april 2014 marijnberends

BEO Jaarverslag 2013

 

Het bestuur heeft dit jaar 11 keer vergaderd en een aantal activiteiten georganiseerd om buurtbewoners met elkaar in te contact te laten komen. Deze activiteiten worden in de bestuursvergaderingen altijd geëvalueerd om volgende activiteiten eventueel te verbeteren.

Tijdens de Jaarvergadering van april is onze secretaris Ineke Sterk na 3 jaar afgetreden. Wij danken haar hartelijk voor haar inzet en fijne samenwerking in ons team. We stellen het zeer op prijs dat Ineke nog even met ons mee blijft doen totdat zij het secretariaat helemaal kan overdragen, hopelijk aan Ankie Colombijn, die aanbood komende tijd in het bestuur mee te draaien en het secretariaat voorlopig samen met Ineke te gaan doen. Daar zijn we echt heel blij mee! Eind van het jaar besluit Ankie of ze het secretariaat helemaal gaat overnemen.

Het aantal leden is gelijk gebleven: we hebben 130 leden, verspreid over 77 huisadressen. De enkele opzeggingen die er waren werden al snel weer aangevuld met nieuwe aanmeldingen.


De activiteiten van dit jaar

Nieuwjaarsborrel op vrijdag 4 januari

Omdat Café Delicious niet meer bestond borrelden we deze keer in het pannenkoekenrestaurantje ‘De Koekenpan’ (J.C. Schimmelstraat). De opkomst was weer prima (zo’n 25 mensen) en, zoals gewoonlijk, was het weer heel gezellig.

 

Klaverjasavond op vrijdag 8 februari

Geklaverjast met 2 ‘tafels’, bij Karin thuis. Altijd gezellig: lekker kaarten en veel lachen. Er wordt geopperd om volgend jaar eens een ander kaartspel te doen, bijvoorbeeld ‘Keezen’.

 

De Kindermiddag, die op 23 maart zou worden gehouden, is uitgesteld (naar 15 juni) vanwege te weinig aanmeldingen. Waarschijnlijk doordat er iets is misgegaan bij de uitnodiging aan de ouders van Villa Harlekijn. Eigenlijk kwam dat ook wel goed uit, want 23 maart was een ijzig koude en gure dag!

 

Vrijwilligersavond dinsdag 2 april

Deze avond werd voor ‘t eerst in de gezellige en praktische ruimte van Nieuwe Baanbreker (Harpstraat) gehouden; we waren met z’n 24’en. Eerst lekker eten (natuurlijk weer zo’n heerlijk buffetje van Gerda) en daarna de activiteiten van het jaar doornemen. Natuurlijk krijgen we weer genoeg hulp daarbij, wat fijn is dat toch altijd! Ook zijn er veel ideeën voor nieuwe activiteiten besproken, genoeg om uit te kiezen. Het was weer een gezellige avond.

 

Jaarvergadering dinsdag 16 april

Ook weer in de Nieuwe Baanbreker, intussen een vertrouwde plek voor ons. We hadden een grote opkomst (zo’n 30 mensen) en weer zo’n lekker buffet van Gerda! Gezellig samen gegeten, waarna de vergadering rond 20.00 uur begon. Wat er allemaal besproken is… vind je in de notulen op de website en (ook op de website) een leuke kleine impressie van deze avond, geschreven door Thieme en Geertje ter Stege.

 

‘Opstand ende bevrijdingh van Enckhuysen’, dinsdag 21 mei

Dit evenement is geen BEO-activiteit, maar we doen wel altijd mee via de kledingwerkgroep (Marie Hennik, Karin Laan en Henny Reese; Gonnie Jorritsma niet meer, want is verhuisd), die elk jaar weer verder gaat met kleding maken voor het Comité 21 mei. Arwin Vriend en Niels Brouwer waren weer bakker en bakkersknecht in de bakkersscène en Ton Gobes speelde, zoals elk jaar, de hagenpreker. Diverse BEO-leden deden mee als figurant. Jammer genoeg was het deze keer koud en miezerig.

 

Rabo fietssponsortocht op zaterdag 8 juni

In totaal hadden zich 16 mensen opgegeven, waarvan een aantal ‘met een slag om de arm’. Uiteindelijk zijn er twee op het laatste moment teruggegaan, omdat er genoeg mensen (11) meefietsten. Ruim voldoende dus om weer € 250,00 voor de BEO-kas binnen te fietsen!

 

Midzomernachtfeest vrijdagavond 21 juni

Tijdens de Vrijwilligersavond en Jaarvergadering hadden wij aan alle aanwezigen de vraag voorgelegd of deze activiteit nog voortgezet zou moeten worden. Dit i.v.m. de matige opkomst, de laatste jaren. De meesten waren vóór het doorgaan van deze avond in juni. Maar dan wel met voorafgaande aanmelding van iedereen die wil komen. Dat is dan ook gebeurd. Toch viel de opkomst wat tegen: 13 mensen. Het was wel erg gezellig. Sommigen hielden een voordracht: een verhaal of gedicht en dat was erg leuk. Het was te koud om buiten in de tuin te zitten, maar gelukkig heeft Karin een mooie serre die uitkijkt op de tuin. Daar was het lekker warm.

 

BEO-barbecue zaterdag 17 augustus

Zoals elk jaar weer: een daverend succes. Er waren ruim 50 mensen en we hebben weer gesmuld van al het lekkers. De organisatie was – natuurlijk (!) – piekfijn voor elkaar en er was weer hulp genoeg van onze vrijwilligers, top! Net als vorig jaar was het eten gratis, d.w.z. betaald door BEO, en de drankjes voor eigen rekening. Het weer was goed.

 

Vaartocht door de grachten van onze binnenstad op zondag 15 september

Dit was de uitvoering van een van de tijdens de Vrijwilligersavond en Jaarvergadering besproken ideeën voor nieuwe activiteiten. Heel geslaagd, deze leuke tocht met 27 BEO-leden in een rondvaartbootje en koffie/thee met gebak toe in de Brasserie. Iedereen was er erg over te spreken. Voor herhaling vatbaar!

 

Lezing (donderdagavond 10 oktober) + stadswandeling (zondagmiddag 27 oktober) met de Vereniging Oud Enkhuizen

Ook deze activiteit is voortgekomen uit het lijstje met nieuwe ideeën. De lezing werd gehouden door Siem Duijs van Oud Enkhuizen in de Nieuwe Baanbreker. Ook Cees Groot, stadsgids van deze vereniging, was hierbij aanwezig. Het was interessant om aan de hand van dia’s allerlei wetenswaardigheden over onze buurt ’t Súd te horen. Er waren 12 BEO-leden, die erg te spreken waren over de lezing.

De stadswandeling zou eerst op zondag 13 oktober worden gehouden, maar is vanwege het zeer slechte weer uitgesteld naar 27 oktober. Het was droog, maar er stond een koude wind. O.l.v. stadsgids Cees Groot gingen we met zo’n 12 BEO-leden door ’t Súd om diverse keren stil te staan bij al het ‘oude moois’ van onze buurt. We vonden het een leuke activiteit, wellicht goed om over een paar jaar nog eens te doen.

 

Sint Maartenoptocht, maandag 11 november

Het was prima weer, Sint Maarten was helemaal in het nieuw gestoken in een prachtig Romeins kostuum dat Henny Reese in overleg met Sint Maarten himself (Wim Stolk) gemaakt had. Ook zijn nieuwe, dit jaar door BEO aangeschafte échte Romeinse helm en zwaard deden ’t goed daarbij. Het weer was prima en de opkomst groot, wellicht groter dan de vorige jaren. Dindua deed ook weer mee, zij het met veel minder muzikanten, deze keer. Het was weer een mooi schouwspel, waar kinderen en ouders elk jaar weer opnieuw van genieten. Voor dit evenement zijn altijd veel vrijwilligers in de weer: als stoet- of verkeersregelaar, voor het koek-en-zopie op het speelplein van Villa Harlekijn, voor verlichting en geluid enz. enz. Al die inzet… in één woord: fantastisch!

 

Gemeente

Op 3 juli hebben we een constructief gesprek gehad met wethouder Gerrit Wijnne en wijkcoördinator Jan Scholten over allerlei onderwerpen m.b.t. onze buurt (het verslag daarvan staat op de BEO-website). We hebben afgesproken dit elk half jaar te doen om te evalueren wat er wel of niet gerealiseerd is om en evt. nieuwe onderwerpen ter sprake te brengen.

 

Torenuil/De Vijf (dagactiviteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking),Torenstraat

Onze contacten met de medewerkers van deze instelling zijn als een nachtkaarsje uitgegaan. Vanaf het begin hebben wij steeds het initiatief genomen: voor de koffieochtend in juni 2012, de ‘buurtmiddagen’ met smartlappenkoor Leedvermaak (oktober 2011 en september 2012), voor nieuwe koffieochtenden in 2013 enz., maar iedere keer weer strandt de communicatie van hun kant door personeelswisselingen, ziekte, vakantie e.d. Dat is jammer, want zo komt er niets van de grond. Wij staan nog steeds open voor samenwerking, maar zullen niet meer zelf het initiatief nemen.

 

Website

De website vormt een belangrijk onderdeel van ons ‘gezicht naar buiten toe’. Het is een informatiebron voor alle leden, maar ook voor iedereen die iets over BEO wil weten. En dat is te merken, regelmatig wordt onze website bezocht, vooral tijdens de weken rond Sint Maarten. Er is natuurlijk ook heel wat te zien: foto’s van de Kindermiddag, de barbecue, Sint Maarten, het Sint Maartenlied enz.

De ‘inside information’ op de website is exclusief voor de BEO-leden: berichten over Lief en Leed, verslagen van Jaarvergaderingen enz. Even inloggen en je kunt kiezen…

Mocht je de inlogcodes niet meer weten: even een mailtje naar en je krijgt ze toegestuurd.

 

Ineke Beertsen, voorzitter,

2 april 2014