6 juni 2017 marijnberends

BEO/gemeente-overleg 4 april 2017

 

Verslag van overleg met buurtvereniging BEO

 

Datum:            04-04-2017

 

Aanwezig:         Ineke Beertsen (BEO),

Frans Wesseling (BEO),

Wethouder Klaas Kok, (gemeente)

Henry Bouwman, (gemeente)

Verslag:           Henry Bouwman         

 

Onderwerp

Info / Actie / Besluit /….

Actie door

Deadline

Opening vergadering

Om 15.10 uur opent Ineke de vergadering.

1

Groenonderhoud

  1. Het onderhoud aan de perkjes Kreupeltje / Vrijdom verloopt goed, nagenoeg alle bewoners verzorgen o.a. de hortensia’s, het geheel ziet er verzorgd uit.
  2. Walkant tussen Oosterhavenstraat 52 en 54.
    De BEO geeft aan dat de walkant aan Oosterhavenstraat 52 en 54 er onverzorgd uitziet. Met name beplanting en afval ontsieren het beeld. Dit beeld wordt voornamelijk door de bewoners van het naast gelegen schip veroorzaakt.
    Ineke vraagt wat hier aan gedaan kan worden.
    Henry: Inhoudelijk kan op dit moment geen antwoord gegeven worden op de vraag en komt met een reactie.

 

HB

zsm

2

Hondenpoep

Ineke: Hoe staat het met de hondenpoep bestrijding?

Henry: als er meldingen van hondenpoepoverlast binnenkomen wordt dit door de poepzuiger opgelost. Naast het inzetten van de poepzuiger wordt tevens hondenpoep handmatig verwijderd doormiddel van kruiwagen en schep.

De BOA’s handhaven op APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) gerelateerde overtredingen o.a. het niet opruimen van de hondenpoep en loslopende honden. Hondenbezitters worden door de BOA’s daarom niet gevraagd of ze in het bezit zijn van spullen om   uitwerpselen op te ruimen.

Langs de wandelroutes is het aantal afvalbakken aangevuld.

Ook is er extra aandacht van de poepzuiger voor de hotspots.
Klaas: is het een idee om de Boa uit te nodigen tijdens een van de vergaderingen van de BEO. Ineke zal dit oppakken en de contacten leggen.

IB

geen

3

(half) ondergrondse vuilcontainers binnenstad

Ineke: Hoe staat het met de pilot met betrekking tot de gescheiden afval inzameling. En: leidt deze pilot uiteindelijk tot (half ondergrondse vuilniscontainers in de binnenstad?
Henry: daar gaat alleen HVC over, de gemeente heeft geen invloed op de besluitvorming daaromtrent.

Henry: De pilot loopt momenteel nog. In mei 2017 is deze afgerond en zal de evaluatie plaatsvinden. Evaluatie is tussen gemeente, HVC en bewoners.

4

Herbestrating Boschplein

Ineke vraagt naar de actuele stand van zaken met betrekking tot het ontwerp ‘Herbestrating Boschplein’.

Henry: Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken o.a. met BEO worden momenteel aanpassingen doorgevoerd in het ontwerp. Wanneer de aanpassingen zijn doorgevoerd wordt een afspraak gemaakt om deze met elkaar door te spreken.

Klaas

4

Leegstaande Winkels/binnenstadmanager

Ineke: Hoe staat het met het plan voor verbetering van de winkelstraat en stadsmanager?

Klaas: Dit proces is lopend, de stadsmanager wordt betaald uit het fonds, dit moet nog worden vastgesteld. Uitvoering zal waarschijnlijk plaatsvinden in 2018.

5

Herinrichtingsplannen bowlingbaan Paktuinen

Ineke: hoe staat het met het plan Bowlingbaan aan de Paktuinen?
Klaas: De vergunningprocedure voor de bierbrouwerij loopt op dit moment. In het proces zijn ook direct aanwonende bewoners betrokken.

6

Gewijzigde verlichting van de Drom

Ineke vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de verlichting.
Henry Er is overleg met de gebruiker en de installateur m.b.t. de verlichting rondom de Drommedaris en in de onderdoorgang. De verlichting kan niet dimbaar worden uitgevoerd en een minder Wattage geeft niet de gewenste uitlichting van het object. Er wordt verder doorgezocht hoe dit het best opgelost kan worden.

7

Sluiting van de vergadering

Om 16.30 uur sluit Ineke de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.