17 april 2010 marijnberends

Bestuur

De buurtvereniging BEO Enkhuizen heeft een bestuur dat als volgt is samengesteld:

Anja Naujoks-Burger( voorzitter), Frans Wesseling (penningmeester), Jeanne van Doornik (notulist), Ankie Colombijn (secretaris), Karin Laan, Bram de Goede, Anna Frederiks en Gerda Vroom (algemeen bestuursleden)

Naast de algemene bestuurstaken organiseert en coördineert het bestuur sinds november 2009 ook de activiteiten van BEO.