23 maart 2010 marijnberends

Historie

 

Op 5 april 2007 krijgen de leden van de gemeentelijke Commissie Grondgebied (waaronder Wim Stolk) een voorstel van het College van B&W toegestuurd: een plan om de oude Boschschool af te breken en er een massaal appartementencomplex van 4 bouwlagen met een nokhoogte van 14 m (en mogelijk hier en daar nog hoger) neer te zetten: buiten proportie in verhouding tot de omringende, kleinschalige bebouwing. De commissievergadering die beslissend zou zijn voor de uitvoering van het hele plan zou op 17 april plaatsvinden. Direct vanaf die 5e april gaan Wim en Ineke Stolk intensief aan de slag om alle ins en outs boven tafel te krijgen en zetten tegenargumenten op een rij in hun ‘Kanttekeningen bij het raadsvoorstel’. Zij vinden iemand die 3D-beelden van het ontwerpplan kan en wil maken (om een duidelijk beeld te krijgen van de massaliteit van het gebouw t.o.v. de omgeving), informeren en mobiliseren de buurtbewoners en organiseren een buurtbijeenkomst op12 april. Daar wordt unaniem besloten de handen ineen te slaan tegen dit onzalige bouwplan, het voorstel van de 3D-beelden wordt omarmd en er wordt besloten een buurtvereniging ‘Boschplein en omgeving’ op te richten om de saamhorigheid te versterken en om onze gezamenlijke belangen beter te kunnen behartigen in het kader van eventuele toekomstige gemeentelijke plannen voor ‘herontwikkeling van het Boschplein en omgeving’.

Op dinsdagavond 17 april 2007, na een buurtprotestmanifestatie op het Boschplein en na het bijwonen van de in beeld en tekst heldere 3D-presentatie, heeft de raadscommissie Grondgebied in een stampvolle raadszaal het plan unaniem van tafel geveegd.

 

Op 10 mei 2007 is de oprichting van Buurtvereniging Boschplein en Omgeving (BEO) een feit.

Zo’n 35 gezinnen/huisadressen schrijven zich in als lid; eind 2007 zijn het er 37 (in personen: 64 volwassen leden). Begin 2009 zitten we al op 68 adressen (116 leden) en in augustus 2010 staat de teller op 77 adressen en 132 personen. Op 1 maart 2017 zijn we gegroeid tot 87 huisadressen en 140 personen..

Als je op de volgende link klikt zie je de 3D-presentatie zoals die op 17 april 2007 aan de gemeentelijke commissie Grondgebied is getoond, met al onze argumenten tegen de massale hoogbouw. De 3D-beelden zijn gemaakt door Sander Wit (op basis van concrete metingen en berekeningen), de teksten zijn gebaseerd op ‘Kanttekeningen Raadsvoorstel Boschplein’ van Wim Stolk en Ineke Stolk-Beertsen en de presentatie is samengesteld door Hans Feenstra. De totstandkoming van de 3D-beelden is financieel mogelijk gemaakt door Erik Heijne.