7 September 2010 marijnberends

Boschpleinactie omwonenden bespreking raadsvoorstel op 12 april 2007, verslag

Verslag bijeenkomst omwonenden van het Boschplein, 12 april 2007

n.a.v. Raadsvoorstel 2007028 (Notitie van uitgangspunten ontwikkeling Boschplein)

Er zijn 30 mensen aanwezig. Zes mensen zijn met berichtgeving afwezig, maar geven wel te kennen tegen deze gemeentelijke plannen te zijn. Agenda en 20 stuks ‘Kanttekeningen Raadsvoorstel Boschplein’ zijn uitgedeeld. Om 20.00 uur begint de vergadering.

Wim Stolk neemt het woord, heet iedereen welkom en vertelt in het kort wat er vooraf is gegaan aan het Raadsvoorstel Boschplein. Al vanaf 1992 zijn er plannen geweest voor herstructurering van het Boschplein. Van geheel open plein met plantsoen, bankjes en muziektent in de plaats van de Boschschool met de Zuiderkerk als bekroning van het plein, tot (uitgebreidere) bebouwing.

In 2000 schrijft het college van B&W een prijsvraag uit voor nieuwbouw op de plek van de Boschschool. Het plan van Scholtens Projecten werd gekozen als winnend ontwerp: een appartementencomplex van 4 bouwlagen (vanaf de begane grond t/m de bouwlaag in de kap). Hoogte: goothoogte 9 á 10 meter , nokhoogte 14 meter, ‘ondergeschikte en incidentele verhogingen daargelaten’ (zie: Notitie 2007028, blz. 13, onder het kopje ‘Massa’). Dus op sommige plekken mogelijk nog hoger.

Het ontwerp ligt een aantal jaren in een la tot Scholtens aan de bel trekt bij de gemeente Enkhuizen. In mei 2006 komt het plan weer ter sprake, waarbij GroenLinks een alternatief plan inbrengt: bijna het hele plein volbouwen met gewone huizen en daaronder een tweelaags parkeergarage. Vervolgens trekt men het gehele plan weer terug tot het voorstel van B&W inclusief Notitie 2007028 op dinsdag 5 april (vorige week dus) wordt gemaild naar de leden van de gemeentelijke Commissie Grondgebied, die dinsdagavond 17 april aanstaande vergadert. Tot op heden is er dus nog steeds geen besluit van de gemeenteraad over deze plannen genomen!

Vanaf 5 april zijn Wim en Ineke Stolk intensief bezig om alle informatie boven tafel te krijgen en zoveel mogelijk omwonenden op de hoogte te stellen met het doel om gezamenlijk actie te ondernemen tegen dit onzalige plan, dat in omvang en hoogte ver buiten proportie is in verhouding tot de omringende, kleinschalige bebouwing.

Tijdens de bewonersbijeenkomst deze avond komen alle aspecten aan bod: de schending van het ‘Beschermd Stadsgezicht’, de mogelijke schade aan de Zuiderkerk, de mogelijke schade aan de omliggende (niet onderheide) huizen en de waardevermindering daarvan (planschade), én de wijze waarop de gemeente dit plan zonder overleg vooraf met bewoners, kerkvoogdij Zuiderkerk en Vereniging Oud Enkhuizen, wil doordrukken.

De aanwezigen van deze avond:

  • wijzen het door B&W voorgestelde plan volledig af,
  • verwerpen een wijziging van het huidige bestemmingsplan,
  • geven toestemming aan de heer E. Heijne om namens de omwonenden het woord te voeren tijdens de openbare vergadering van de Commissie Grondgebied op 17 april aanstaande,
  • zullen met zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn bij deze commissievergadering, aanstaande dinsdagavond,
  • zullen weer bij elkaar komen als de situatie daar aanleiding toe geeft,
  • hebben met instemming gereageerd op het voorstel van een der omwonenden, om een buurtvereniging ‘Boschplein en omgeving’ op te richten.

Verder wordt besloten een 3D presentatie van het ontwerpplan te laten maken om een duidelijk beeld te krijgen van de impact die zo’n appartementenkolos binnen deze historische en kleinschalige omgeving zal hebben.

Alternatieven voor de herstructurering van het Boschplein (door de aanwezigen aangedragen in volgorde van belangrijkheid):

  1. De huidige situatie in stand houden.
  2. Eventueel een verbouwing van de school met betaalbare appartementen (bijvoorbeeld voor starters).
  3. Als de school (vanwege eventuele grote bouwkundige gebreken) toch plat moet: geen bebouwing op het plein, maar de huidige parkeergelegenheid uitbreiden met enkele parkeerstroken, een mooi plantsoen op de plek van de voormalige school, een muziektent en bankjes voor mensen die van de zon, het fantastische zicht op de Zuiderkerk en de beiaardierconcerten willen genieten. Een mooi, groot plein voor evenementen. Het enige echte plein in de binnenstad. Een plein voor iedereen en… een trekpleister voor toeristen.
  4. In de allerlaatste plaats, als er per se nieuwbouw moet komen: een alternatief bouwontwerp dat volledig in harmonie is met de omgeving en de huidige grootte van het plein niet aantast.

Men vindt dat te allen tijde, bij wélke plannen dan ook, de directe omwonenden van het Boschplein én inwoners van Enkhuizen betrokken dienen te worden.

 

Ineke Stolk.