24 April 2013 marijnberends

Jaarvergadering 2013

 

Hoe leuk kan het zijn

Vóór de eigenlijke vergadering een etentje. Toen we de trap op liepen kwam de  geur ons al tegemoet die ons liet watertanden. Die Gerda toch. Om zeven uur werden we aan het buffet genood. Ze had zowel voor de ‘carni- als de herbivoren’ de meest uiteenlopende en verrukkelijke gerechten het licht doen zien. Het was smullen geblazen met een glaasje rood of wit, prik of water; er was aan alles gedacht. Een groot compliment daarvoor.

Na de koffie- en theepauze begon het serieuze gedeelte van de vergadering: de jaarstukken kwamen ter tafel. Die door Ineke vlot, serieus en met de nodige humor over het voetlicht werden gebracht. Wisseling van de wacht ter zake van het secretariaat werd met een bedankje, een bloemetje en met een daverend applaus beklonken. Ook de kascontrolecommissie is weer op oorlogssterkte. Uit het verdere relaas van Ineke (over buurtbeheer) bleek dat er al veel is gedaan en onder de aandacht gebracht, zoals het aanplanten van hortensia’s aan het Vrijdom, het parkeerprobleem, het vraagstuk van het eenrichtingverkeer, de overlast van stront van de viervoeters uit de buurt enz. Het komt erop neer dat onze buurtvereniging BEO (die de afgelopen 6 jaar behoorlijk is uitgegroeid) van groot belang is om -als het nodig is- haar stem te laten horen over allerhande zaken die in onze buurt spelen. De voorzitter spoorde terecht eenieder aan toch vooral BEO te betrekken in zaken die voor de buurt van belang zouden kunnen zijn alvorens een eenmansactie op te tuigen: gooi het in de groep, deel het op de website via het forum enz.

Voorts werd door de voorzitter naar voren gebracht eens na te denken over nog wat meer initiatieven dan de nu bestaande jaarlijkse activiteiten, zoals het midzomernachtfeest, de barbecue, 11 november met Wim als Sint Maarten op de edele viervoeter, het beklimmen van de Zuidertoren met haar wereldberoemde klok- en hamerspel e.d. Voorstellen werden er al meteen gedaan, o.a. door Wim  die wel wat ziet in een hoorspelgroep. Dat was meteen een schot in de roos: Gerda speelde al gelijk een hoorspelletje voor, in beeld en geluid voor twee personen. Dus het begin is er. Kortom, men was enthousiast. Joop leek het leuk een wijnproeverij te organiseren; zeker iets om over na te denken. Wij zelf voelen veel voor een eetclub en zullen daar binnenkort een trainingsronde voor organiseren. Wie heeft er trek? Dan weten we dat alvast.

En last but not least: Yolanda met wangen als bellefleuren, onvermoeibaar van het begin af aan keihard aide-de-cuisine spelen. Ongetwijfeld hebben wij niet alles kunnen benoemen en als dat al zo is, vul het zelf even aan. Dank!

Het was een genoeglijke avond.

 

Geertje en Thieme ter Stege