17 april 2014 marijnberends

Jaarvergadering 2014

 

Woensdag 16 april was dit jaar de ledenvergadering gepland voor BEO buurtvereniging. We kregen de uitnodiging om eerst gezellig met elkaar te gaan eten, waarna de vergadering zou starten.

 

IMG 0048 IMG 0047

Om zes uur waren er al een aantal buurtgenoten verzameld. De ruimte van “de Baanbreker” zag er gezellig uit en de ramen stonden lekker open door het prachtige weer. Eerst borrelden we nog even en daarna konden we aan tafel schuiven voor een heerlijke maaltijd met pasta met allerlei toebehoren en een vegetarische lasagne. Ook kregen we nog een lekker stukje tiramisu toe. Dankzij Gerda en haar assistenten hebben we ervan genoten en we hebben waardering voor haar inzet en toewijding. Ze kreeg dan ook een welgemeend applaus! 

Na dit gezellige samenzijn en de koffie en thee begon om 20.00 uur het ‘serieuze’ gedeelte van de avond. Voorzitter Ineke Beertsen opende de ledenvergadering en de punten werden vlot afgehandeld. We hadden alle verslagen per mail gekregen en we hebben het van tevoren even door kunnen lezen. 

De financiën werden door de financiële kascontrolecommissie (lang woord zeg!) in orde bevonden en er waren nieuwe vrijwilligers die zich beschikbaar stelden voor deze commissie volgend jaar. Een aantal bestuursleden was aftredend, maar herkiesbaar en dat werd met algemene stemmen bekrachtigd, onder applaus. Ook werd de nieuwe secretaris Ankie Colombijn geïnstalleerd, nadat zij afgelopen jaar al onofficieel meedraaide in het bestuur. 

De activiteiten van 2013 en die van het huidige jaar werden nog even belicht. Ook werd gesproken over het goede contact van BEO met de gemeente. Elk half jaar is er een gezamenlijk overleg, waarbij alle relevante ‘buurtonderwerpen’ aan de orde komen. Genoemd werd o.a. het vergevorderde plan voor ondergrondse afvalopslag. Verder werd een voorstel ingebracht om BEO meer naamsbekendheid te geven, door bij de niet-leden in onze wijk een flyer in de brievenbus te doen en zo de mensen opmerkzaam te maken op de buurtvereniging. Ook werd besloten een Facebookpagina voor BEO te openen.

De voorzitter vraagt de aanwezigen nog naar eventuele suggesties voor activiteiten in het komende jaar en verder was er een levendige discussie over verschillende zaken die de buurt bezig houden. Rond 21.30 uur sloot de voorzitter de vergadering en konden de aanwezigen nog napraten onder het genot van een glaasje. Het was een geslaagde avond vooral ook door de inzet van het bestuur, daarvoor onze dank!