27 augustus 2010 marijnberends

Jaarverslag 2009

Jaarverslag van de commissie Lief & Leed over 2009

De commissie Lief & Leed van buurtvereniging BEO is het afgelopen jaar wat van samenstelling veranderd. Tot juli werd de commissie gecoördineerd door Joke Vis, daarna is het coördinatorschap in handen van Carla Frederiks gekomen. In september gaf Joke Vis ook haar lidmaatschap van de commissie op: er waren andere prioriteiten.

De commissie heeft zich met name beziggehouden met:

  • Het verwelkomen van nieuwe bewoners in de buurt. Er wordt hun een bloemetje gebracht en een BEO-folder en er wordt ook mondeling informatie gegeven over de vereniging. Dit wordt altijd gewaardeerd en het leidt regelmatig tot een nieuw lidmaatschap. Er werden zo 11 nieuwe bewoners verwelkomd.
  • Het geven van attentie bij ziekte of verdriet. Bij ernstiger ziekte, een operatie of een valpartij wordt de betrokken persoon bezocht, er wordt een bloemetje gebracht en ook bezien of verdere hulp vanuit BEO nuttig en mogelijk is. Het daadwerkelijk bieden van hulp is bijna altijd overbodig: men heeft meestal een netwerk dat al dan niet samen met thuiszorg de nodige ondersteuning biedt. Er wordt nogal eens hulp door buren verstrekt. Dit is dan geen directe activiteit van de commissie, maar de buurtvereniging zorgt ervoor dat mensen elkaar beter leren kennen. In een aantal gevallen is dus indirect wel door BEO hulp tot stand gekomen. Er is 8 keer zo’n ziekenbezoekje gebracht aan 5 personen.
  • In september overleed ons oudste lid: mevrouw A. Swier. Bij de uitvaart werd een mooi boeket door de commissie bezorgd namens BEO. Ook heeft zij in haar laatste levensjaar diverse vormen van ondersteuning van BEO ondervonden.
  • Gelukkig waren er ook heugelijke gelegenheden waarbij de commissie optrad. Twee maal werd een geboorte met een attentie bedacht en ook een 45-jarig huwelijk ging niet ongemerkt voorbij.

De commissie vergadert ongeveer eens per 3 maanden. Dan worden de afgelopen activiteiten besproken en worden plannen gemaakt voor zaken die nog behandeld moeten worden. Een blijvend punt van aandacht is het gespitst zijn op ontwikkelingen in de buurt: de nieuwe bewoners, de vreugd en het verdriet. We moeten er wel van op de hoogte zijn om er iets mee te kunnen doen.

De commissie functioneert goed, al hopen we in de toekomst nog wat meer activiteiten te kunnen ondernemen.

 

Mede namens Joop Acda en Ellen Wesseling,

Carla Frederiks