14 april 2009 marijnberends

Jaarverslag 2009

B E O buurtvereniging Boschplein en Omgeving

Enkhuizen                                                                opgericht 10 mei 2007

 

 Secretarieel verslag over het jaar 2009 van BEO.

De buurtvereniging BEO is in 2009 ook weer heel actief geweest,

De activiteitencommissie heeft zich ingespannen om elke maand in het seizoen een programma te maken voor jong en oud. Dat heeft leuke, interessante en gezellige activiteiten opgeleverd.

De commissie herinrichting Boschplein heeft haar opdracht afgerond met het eindverslag dat door de jaarvergadering van 14 april is vastgesteld (zie BEO website).

De commissie Buurtbeheer komt geregeld voor overleg bij elkaar(zie hiervoor het verslag)

De commissie Lief en Leed is zeer actief (zie hiervoor ook het verslag van deze commissie)

Hennie Reese heeft zich in november teruggetrokken uit het bestuur en uit de activiteitencommissie. Joke Vis is sinds oktober gestopt met haar taak bij de activiteitencommissie en als coördinator bij de commissie Lief en Leed. Tijdens de bestuursvergadering van 12 november is toen besloten de activiteitencommissie op te heffen en de activiteiten voortaan vanuit het bestuur te organiseren en te coördineren.

Nettie Wilkens heeft zich dit jaar aangemeld als lid van het BEObestuur en heeft te kennen gegeven penningmeester te willen zijn.

Carla Frederiks heeft zich bereid verklaard om coördinator te zijn van de commissie Lief en Leed.

Activiteiten waren

Nieuwjaarsborrel:

Op 16 januari was er een Nieuwjaarsborrel voor alle BEOleden in de Pub van restaurant “Markerwaard”. Er waren per huisadres 2 consumptiebonnen uitgereikt. Het was een druk bezochte gezellige avond en wordt in de toekomst zeker herhaald.

 

Stadsvisie 2030:

22 januari hadden we een avond in het teken van de stadsvisie 2030. Daarbij waren wethouder Boland en 2 andere gemeentefunctionarissen aanwezig. Onder leiding van Anne Hans v.d. Herberg werd met behulp van een animatiefilm een uiteenzetting gehouden waarna een discussie volgde waarna onze meningen werden gebundeld in drie scenario’s. Het resultaat werd na deze avond doorgegeven aan de projectgroep van de Gemeente Enkhuizen.

 

Muzikale avond

19 februari was er een muzikale avond over Dorische, Gregoriaanse, Klezmer, Afrikaanse muziek, Blues, Jazz en wat deze muziekstromingen met elkaar te maken hebben. Marjo Kock gaf uitleg over de Dorische muziek en Cor van Sliedrecht en Daniëlle Janssen van ’t ensemble “de Zoete Inval” lieten ons met behulp van hun instrumenten horen welke muziek daaruit is voortgekomen.

Voor deze avond was er veel belangstelling en het was erg interessant.

 

 

Buurtborrel:

Op 27 febr. was er een tweede inloopcafe voor alle BEOleden georganiseerd in de Pub van restaurant “Markerwaard”. De animo was echter minder dan bij de Nieuwjaarsborrel.

 

Kindermiddag:

14 mrt. was er een kindermiddag georganiseerd. De BEOruimte in VH was gezellig gemaakt en er waren 23 kinderen. Ballonnengoochelaar Kwiebus was uitgenodigd, hij gaf een heel leuke voorstelling waar de kinderen erg van genoten. Erna werden er pannenkoeken versierd en gegeten en gezellige muziek gedraaid. Het was een geslaagde middag.

 

Buurtveiligheid en preventie:

Op 24 maart kwam de wijkagent Gerrit van Elten een avond verzorgen over Vandalisme en Veiligheid. Dit was wel een item voor de binnenstad.

Er werd door de wijkagent echter te weinig verteld over maatregelen die genomen waren om vandalisme

tegen te gaan. En echte oplossingen hiervoor waren ook niet voorhanden. Er werd nog door buurtleden geopperd om een buurtwacht op te richten om bij overlast elkaar te waarschuwen. Dit is in de praktijk wel moeilijk uitvoerbaar omdat overlast vaak midden in de nacht voorkomt en buurtbewoners dan lastig te bereiken zijn.

 

Jaarvergadering:

14 april was de jaarvergadering in Cayen. Er was voor de vergadering een lekkere oosterse maaltijd verzorgd door de Act.commissie , er werd door 13 leden hieraan deelgenomen.

Nellie Schadenberg nam afscheid als penningmeester en de voorzitter Ineke Stolk bedankte haar met een bloemetje en ‘n cadeaubon. Op dat moment is er nog geen nieuwe penningmeester beschikbaar en Nellie blijft deze taak dus nog waarnemen. Dit heeft ze tot het eind van het jaar gedaan.

 

Buurtborrel:

Op 24 april was er een derde inloopavond georganiseerd in de Pub van restaurant “Markerwaard”. De animo was weer minder bij de BEOleden. Het bestuur besloot daarom om het voortaan alleen bij de Nieuwjaarsborrel te houden.

 

Enkhuizen kiest voor de Prins:

Op 21 mei deed BEO met een paar leden mee aan het spektakel “Enkhuizen kiest voor de Prins”, dat plaats vindt in de oude binnenstad op de plek waar de opstand in 1572 ook begonnen was: ‘t Suud (onze BEO buurt).

Dit evenement wordt in de toekomst groter georganiseerd, waarbij ook de medewerking van BEOleden gevraagd wordt omdat het wordt gehouden in onze wijk.

 

Voetreflexologie:

Op 28 mei was Anneke van Dok als voetreflextherapeut aanwezig om ons alles over een van de oudste alternatieve geneeswijzen uit China te vertellen: voetreflextherapie. We leerden op deze avond ook hoe we bepaalde lichamelijke klachten op eenvoudige wijze zelf kunnen behandelen. Na de pauze onderzocht ze voeten van aanwezigen, “behandelde” ze deze en legde ons veel interessante details daarover uit.

 

Rommelmarkt:

Op 13 juni was de rommelmarkt gepland. Er was weer veel werk verzet door de Activiteitencommissie.

Jammer was wel dat door miscommunicatie de bekendmaking niet goed bij de pers terecht gekomen was, waardoor het bericht hierover niet tijdig in de kranten verscheen. Dit was van invloed op het aantal bezoekers dat teleurstellend beperkt was.

 

Buurtbarbeque:

Op 29 augustus was het hoogtepunt van het jaar, de buurtbarbeque op het speelplein van VH. Er was veel animo voor, 50 leden hadden zich opgegeven. Er was nog een grote tent van de volleybalverveniging gehuurd omdat er regen voorspeld was. Gelukkig werd het mooi weer ‘s middags en we hadden ook de hele avond goed weer. Het was een zeer geslaagde activiteit.

 

Sponsorfietstocht:

Op 12 september was de RABO sponsorfietstocht, waar BEO zich met 10 leden voor had ingeschreven. Het weer was gelukkig goed en de verzorging onderweg was weer prima door de RABObank geregeld. De tocht was wel iets langer dan de 40 km. die eigenlijk gepland was. Maar deze 10 sportievelingen hebben wel samen de beoogde € 250,00 voor BEO bij elkaar gefietst!

 

Familie- en erfrecht:

Op 21 oktober kwam notaris en BEOlid Anna Bakker ons vertellen over wat familie- en erfrecht inhoudt. En waarom het opstellen van een testament belangrijk is. Men kon van te voren schriftelijk vragen bij haar indienen, die zij na de pauze beantwoordde. De opkomst was goed en het was een interessante avond.

 

St.Maartenoptocht:

11 november was door BEO een St.Maartenoptocht verzorgd voor alle kinderen van de basisscholen in de binnenstad. Daarvóór hebben 5 leden een korte instructie gekregen van wijkagent Gerrit van Elten om tijdens de optocht te mogen optreden als verkeersregelaar.

De optocht startte vanaf het AH.plein en ging met muzikale begeleiding van de fanfare Dindua via de Westerstraat naar de Breedstraat. Bij het stadhuis werd de optocht opgewacht door de burgemeester en wethouders. Er volgde een kleine scene met St.Maarten en de bedelaar. Hierna ging de tocht naar het plein bij VH en kreeg iedereen warme chocomel, snoep en ‘n mandarijn. Daarna gingen de kinderen ieder hun eigen weg.

De tocht was een succes en doordat iedereen enthousiast was, heeft het zeker volgend jaar een vervolg.

 

Kerstbloemschikken:

Op 17 december werd een kerstbloemstuk gemaakt onder leiding van ons lid Ellen Wesseling.

Ditmaal werd het een biedermeiertafelstuk. Max. 10 leden konden er aan mee doen. Omdat op deze avond de eerste sneeuw viel werd het een echt kerstfeestsfeertje. Het resultaat was weer heel mooi.

 

Gemeente

Contacten met de gemeente was er via de commissie Buurtbeheer (zie jaarverslag van deze commissie)

en er was in juni een voorlichtingsavond voor alle binnenstadbewoners die door BEO bezocht is. Deze avond werd er uitgelegd wat de herindeling Centrum en het Verkeerscirculatieplan inhield.

 

Welzijnswerk Enkhuizen W.W.E.

Met Frans ten Veen van welzijnswerk is er regelmatig contact, BEO kreeg voor verschillende activiteiten een bijdrage, bijvoorbeeld voor de St. Maartenoptocht in november.

Website

De website wordt binnenkort helemaal vernieuwd. Beo wil graag een uitgebreidere interactieve website

met meer mogelijkheden om BEO historie, nieuws en foto’s te plaatsen en de informatie actueel te houden. BEO heeft daarvoor in het kader van de ‘Maatschappelijke Stage’ in december een 5 vwo scholier gevonden (Robin Braakman) die een website voor ons gaat bouwen. Wim Stolk begeleidt en ondersteunt hem daarin. Met bestuur en toekomstige redactieleden is er overleg geweest om de wensen voor een zo functioneel en mooi mogelijke website in kaart te brengen. Robin is er druk mee bezig.

 

Dit was een verslag van de activiteiten van BEO in het afgelopen jaar 2009.

gemaakt door de secretaris

 

 

C. Hansen.