27 augustus 2010 marijnberends

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 van BEO commissie buurtbeheer

De commissie Buurtbeheer richt zich op gebeurtenissen in de buurt en ontwikkelingen binnen de gemeente Enkhuizen die van invloed zijn op de kwaliteit van wonen in onze buurt.

De commissie Buurtbeheer bestaat uit Ineke Stolk (voorzitter) Tonko Bruggink, Stella en Franz Hugens en Arwin Vriend

Het afgelopen jaar zijn er 4 vergaderingen geweest waarin met name onderstaande onderwerpen zijn besproken:

Stadsvisie 2030, We bespreken het compositiescenario “bruisende Havenstad” Het speerpunt uit dit scenario, toerisme, kan desastreus zijn voor de sociale cohesie in de binnenstad wat juist een van de doelstellingen van BEO is. We zijn het er over eens dat we juist moeten bevorderen dat buurtbewoners elkaar ontmoeten op bankjes in het park, in het buurthuis, winkels en in de kleinschalige supermarkt.

Het onderwerp Verkeerscirculatieplan komt in iedere vergadering aan bod. De keuze voor het plan is jaren geleden gemaakt. Uitvoering vindt in fases plaats o.a. als gevolg van de renovatie van de Compagniebrug. Onderdeel van het verkeerscirculatieplan is afsluiting van het Kreupeltje en de Schimmelstraat voor motorvoertuigen. Er bestaat al een inrijverbod voor motorvoertuigen in west – oost richting maar hier houdt bijna niemand zich aan. Commissie Buurtbeheer pleit al sinds januari 2008 voor afsluiting omdat dit het sluipverkeer zal terugbrengen en zal zorgen voor minder gevaarlijke verkeerssituaties in dit gedeelte van onze buurt. Het onderwerp blijkt enigszins gevoelig te liggen omdat diverse buurtbewoners en wellicht ook BEO leden tegen afsluiting zijn.

De Buurtschouw, die in december 2008 met diverse gemeenteambtenaren heeft plaatsgevonden, is in 2009 de basis voor diverse gesprekonderwerpen van commissie Buurtbeheer. In het voorjaar zijn aan het Vrijdom nieuwe hortensia’s geplant. Met de gemeente is meerdere malen contact geweest over vervuilde stegen en zwerfvuil in het algemeen.

Voorafgaand aan de buurtschouw hebben we een inventarisatie gemaakt van verwaarloosde panden in onze buurt. Verwaarloosde of leegstaande panden dragen niet bij aan het woonplezier in de buurt. Er blijkt een wet te bestaan waarmee een gemeente woningeigenaren kan dwingen de staat van onderhoud van hun woning naar een aanvaardbaar niveau te brengen. Het blijkt dat de gemeente nauwelijks gebruik maakt van deze wet. In een brief aan de Gemeenteraad (18/08/2009) wordt dit onderwerp en het bestaan van de wet nog eens onder de aandacht gebracht.

Wij zouden graag willen dat het speelplein van Villa Harlekijn voor buurtkinderen toegankelijk zou zijn net als bij de Tweemaster. Momenteel kunnen kinderen worden weggestuurd op basis van een bordje “verboden toegang” wat bij de ingang hangt. Buurtkinderen worden nu wel toegelaten maar volledige openstelling ligt gevoelig omdat het plein primair veilig moet zijn voor de kinderen van Villa Harlekijn. Zodra het terrein openbaar is, wordt het moeilijk raddraaiers buiten de poort te houden.

Bij openstelling is het mogelijk (voor Kiddy World) om in aanmerking te komen voor een subsidie tot ± 1.000 euro. Het bestuur van BEO heeft regelmatig contact met het locatiehoofd van het kinderdagverblijf.

We constateren dat langs meerdere straten in onze buurt veel overlast is van hondenpoep. Ook zijn wij hier door diverse geïrriteerde bewoners op gewezen. Op eigen initiatief ondernemen bewoners actie om hondenbezitters erop te attenderen dat het niet past om hun honden overal te laten poepen. Wij brainstormen over een oplossing.

  • we zijn geen voorstanders van invoering van hondenbelasting.
  • wanneer je het ziet mensen erop aanspreken en vragen of ze de uitwerpselen van hun hond willen opruimen.
  • afvalbakken op straat voor poepzakjes.

Het komend jaar blijft de commissie actief waar nodig ter verbetering van het woonplezier in de buurt.

 

20/03/2010 Arwin Vriend