4 april 2011 marijnberends

Jaarverslag 2010

De drie onderdelen van onze buurtvereniging (het bestuur, de commissie Buurtbeheer en de commissie Lief en Leed) zijn gedurende het afgelopen jaar 2010 zowel achter de schermen als in de openbaarheid op verschillende vlakken actief geweest. Het bestuur heeft 9 keer vergaderd.

Het bestuur heeft een aantal activiteiten georganiseerd om buurtbewoners met elkaar in te contact te laten komenen. Deze activiteiten worden in de vergaderingen geëvalueerd om volgende activiteiten eventueel te verbeteren.

De commissie Buurtbeheer is verschillende keren bij elkaar geweest, zie hiervoor hun eigen verslag.

De commissie Lief en Leed is heel actief geweest, zie ook hiervoor hun verslag.

Nettie Wilkens heeft zich op 25 oktober teruggetrokken als penningmeester en Frans Wesseling heeft zich als haar opvolger aangemeld.

Corry Hansen heeft, op de ledenvergadering van 2010 haar taak als secretaris van het bestuur overgedragen aan Ineke Sterk.

Het aantal leden is ongeveer gelijk gebleven. Helaas hebben wij enkele opzeggingen gehad maar daar tegenover staan ook enkele nieuwe aanmeldingen. Het totale aantal leden van de buurtvereniging is nu:125.

De activiteiten die zijn georganiseerd waren:

Nieuwjaarsborrel op 15 januari.

Op deze datum werd voor de tweede keer een Nieuwjaarsborrel gehouden in de gezellige pub van restaurant Markerwaard. De opkomst was groot en de avond was heel erg gezellig.

Klaverjasavond op 18 februari

Dit was een nieuwe activiteit die meteen aansloeg; er hadden zich voldoende leden aangemeld om 4 tafels te vullen. Er waren oefenmomenten bij Karin Laan thuis om waar nodig de kennis weer op te frissen of zelfs enkele leden de kunst van het klaverjassen bij te brengen. We mogen gerust spreken van een zeer geslaagde avond.

Kindermiddag.

Voor de tweede keer werd er een kindermiddag georganiseerd en wel op 20 maart. Gelukkig konden we voor deze middag weer gebruik maken van de BEO ruimte en het speelplein van Villa Harlekijn. Er werd cake versierd, er werden Oudhollandse spelletjes gedaan en pannenkoeken gebakken. Ondanks het feit dat er minder kinderen waren dan het jaar ervoor, mogen we toch spreken van een geslaagde activiteit. Dit is zeker ook te danken aan de hulp van enkele leden van onze hand-en spandienstengroep.

Jaarvergadering.

Op 22 april was de jaarvergadering. Door miscommunicatie tussen de opbouwwerker en de beheerder van Cayen moesten we uitwijken naar de grote zaal die helaas minder gezellig was dan het Cayen café. Corry Hansen nam afscheid als secretaris en de voorzitter bedankte haar met een bloemetje. Nettie Wilkens wordt in deze jaarvergadering officieel als penningmeester gekozen.

Spektakel 21 mei ofwel “Enkhuizen kiest voor de Prins”.

Met een aantal buurtgenoten is een kledingwerkgroep samengesteld om kleding te maken voor dit feest. Dit jaar was het de tweede keer dat dit evenement van de opstand en bevrijding van Enkhuizen in 1572 werd georganiseerd en daarmee groter dan de eerste keer. Diverse BEO-leden deden mee als acteur en/of als figurant. Het weer werkte prima mee.

Midzomernachtfeest en Bierproeverij op 26 juni.

Helaas waren er te weinig aanmeldingen om de bierproeverij door te laten gaan. Misschien mede door het prachtige weer was er echter een groot aantal leden gekomen voor het Midzomernachtfeest, dat deze keer bij Karin in de tuin werd gehouden. De avond mag dan ook meer dan geslaagd genoemd worden.

Buurtbarbecue

De jaarlijkse barbecue voor was op 21 augustus op het speelplein van Villa Harlekijn. Samen met het Midzomernachtfeest vormt dit het hoogtepunt van het jaar en werd zoals altijd druk bezocht. Het is een uitgelezen gelegenheid om veel buurtgenoten te ontmoeten en/of contacten weer eens aan te halen. Gelukkig waren er weer een aantal vrijwilligers die hielpen met het opzetten van de tent, terwijl een andere groep mensen, gecoördineerd door enkele bestuursleden, de verdere organisatie op zich namen.

KSM optreden op 1 september.

Dit was voor BEO een nieuwe gebeurtenis. Omdat het initiatief lag bij de KSM, was dit slechts gedeeltelijk een BEO-activiteit. Ons aandeel hierin was het aanbieden van koffie en thee.

Sponsorfietstocht.

Op 11 september was de jaarlijkse RABO-sponsorfietstocht, en BEO heeft ook deze keer weer met een team van 10 buurtegenoten meegefietst. In het voorgaande jaar was de tocht een stuk langer uitgevallen dan de beloofde 40 km, daarom was dit jaar de afstand een beetje ingekort en was de tocht voor iedereen weer prima te doen. Door de geweldige organisatie door de Rabobank is dit een bijzonder leuk evenement waarbij op een sportieve manier weer een bedrag van €250,00 in de BEO-kas terecht is gekomen.

Sint Maartenoptocht, 11 november

Op basis van het geleerde van de eerste optocht in 2009, was dit evenement tot in de puntjes voorbereid. Hadden we de eerste keer slechts 5 vrijwilligers die zich hadden aangemeld als stoetbegeleider of verkeersregelaar, deze keer meldde zich een groep van 10 enthousiastelingen bij de instructieles van onze “buurtdiender” Gerrit van Elten op het politiebureau in Grootebroek. Sint Maarten had zijn kostuum, het paard stond startklaar, Radio Enkhuizen had iemand paraat, de chocolademelk werd verwarmd, het lied was door een koor ingestudeerd, de fanfare had het koper opgepoetst… en toen gooide het weer roet in het eten. Door de zeer harde storm moesten we om veiligheidsredenen de tocht afblazen, helaas!

Gemeente

Via de Commissie Buurtbeheer zijn er verschillende contacten geweest. Zie hiervoor ook het jaarverslag van de commissie Buurtbeheer.

Welzijnswerk Enkhuizen (W.W.E.)

De buurtvereniging krijgt via WWE subsidie voor onze activiteiten. Voor 2010 was dit een bedrag van € 250,00. Onze opbouwwerker Frans ter Veen heeft WWE verlaten en is opgevolgd door Judith Sanstra. Ook met haar zijn de contacten bijzonder positief en kunnen we rekenen op medewerking wanneer dat nodig is.

Website

Eind augustus is de nieuwe BEO website “in de lucht” gegaan. Dank zij het vele werk van Wim Stolk, terzijde gestaan door Robin Braakman in het kader van maatschappijle stage via de RSG, hebben we nu een prachtige nieuwe website. Deze site is een stuk uitgebreider en overzichtelijker dan de oude en is veel toegankelijker. Bovendien kan iedereen via het forum actief meepraten over allerlei onderwerpen. De leden moeten wel eerst inloggen.

 

Opgesteld door

Ineke Sterk, secretaris

 

februari 2011