4 april 2011 marijnberends

Jaarverslag 2010 (t/m februari 2011)

Samenstelling van de commissie:

In het afgelopen jaar is de commissie een paar keer van samenstelling veranderd. We begonnen met Joop Acda en Ellen Wesseling als leden en Carla Frederiks als coördinator. Door ernstige ziekte moest Ellen afhaken, zij werd opgevolgd door Liane Verkooijen. Na enkele maanden kreeg Liane een aanzienlijke taakuitbreiding op haar werk. Dat was niet verenigbaar met haar werkzaamheden voor de commissie. Zij werd opgevolgd door Martha de Wit. Momenteel is de commissie dus als volgt samengesteld: Joop Acda en Martha de Wit als leden en Carla Frederiks als coördinator.

Werkzaamheden

 • Lief:
  Er werden weer nieuwe bewoners verwelkomd met een bloemetje en de BEO-folder. Er komen daardoor weer nieuwe leden bij de vereniging, hoewel dat uiteraard geen verplichting is.
  Een bijzondere kennismaking was met de bewoners van de appartementen aan de Torenstraat (begeleid wonen) en het dagactiviteitencentrum voor verstandelijk gehandicapten in de Torenstraat. Men vond ons bezoek erg attent en we zoeken naar nuttige contacten. Er zijn, via BEO, al vrijwilligers gevonden voor boetseren (en misschien ook voor tekenen). Momenteel wordt gezocht naar een of twee vrijwilligers voor het vervoer van een bewoonster (zie website). Mogelijk kan er eens een gezamenlijke activiteit op hun ‘pleintje’ van de woongroep (aan de kant van de Meidenmarkt) ondernomen worden.
 • Leed
  Bij een aantal zieken werden bloemen bezorgd. Soms verheugend, zoals bij thuiskomst uit een ziekenhuis, soms verdrietig, wanneer duidelijk was dat de ziekte geen keer zou nemen.
  Wil Balk overleed na een slopende ziekte op 21 mei 2010. Er waren bloemen van BEO bij haar uitvaart en er was een ruime afvaardiging van BEO leden. In de maanden voor haar dood heeft Wil veel ondersteuning van BEO gekregen. Niet alleen van de commissie, maar ook andere leden zetten zich in. Dit is ook uitdrukkelijk de bedoeling van de commissie: waar nodig BEO-leden attent maken op zorgbehoeften, die door vrijwilligers op te lossen zijn.
  Ellen Wesseling overleed op 21 januari 2011. Ook zij was geruime tijd daarvoor ernstig ziek. Haar man heeft het leeuwendeel van de zorg op zich genomen, maar er werd regelmatig een bezoek en/of een attentie gebracht. Er was een goede delegatie van BEO bij haar uitvaart. Op uitdrukkelijk verzoek van Ellen is daar afgezien van bloemen.

Leden van de commissie werden dit keer ook zelf bedacht. Voor ziekte en ingrepen werden zij bezocht met een attentie. Zelf werd ik ook nog met een bloemetje verrast voor het bereiken van een kroonjaar. Het is heel nuttig om de commissie eens van de andere kant te ervaren. Wat leuk dat je in een buurt woont waar mensen met je meeleven. Je beseft dan pas echt dat er belangrijk werk door ons gedaan wordt.

 Er werden een kleine 20 bezoekjes afgelegd om diverse redenen. De commissie kwam drie keer bijeen om te vergaderen

Oproep:

de commissie kan haar werk alleen goed doen als zij terdege geïnformeerd wordt. Dus leden: let op nieuwe bewoners van de wijk en op vreugde en droefenis bij leden. Melding daarvan kan het best bij Carla Frederiks (cfrederiks@quicknet.nl , 317126 of briefje in de bus Meidenmarkt 16), maar ook bij Joop Acda (Joopacda@quicknet.nl , 312676 of briefje in de bus Vrijdom 13).

Ook kan het zijn dat leden benaderd worden voor een klus(je) wanneer de commissie iets tegengekomen is, waarbij hulp of ondersteuning gewenst is.

Conclusie:

De commissie functioneert goed. Door kleine acties kan de saamhorigheid in de buurt vergroot worden.

Maart 2011,

 

Carla Frederiks en Joop Acda.