4 april 2011 marijnberends

Jaarverslag 2010

De commissie Buurtbeheer is in 2010 in april en oktober bijeen gekomen.

De voor 2010 geplande buurtschouw is uiteindelijk begin 2011 gehouden.

Enkele punten die de aandacht hadden:

In het kader van het nieuwe parkeerbeleid waren er ineens veel minder plekken voor vergunninghouders op het Boschplein. BEO nam het initiatief om via een voorbeeldbrief mensen een makkelijke mogelijkheid te geven om dit bij de gemeente aan te kaarten. Het heeft geholpen, er zijn inmiddels meer plekken tegen het terrein van Villa Harlekijn gecreëerd.

BEO was lid van de klankbordgroep voor de evaluatie van het parkeerbeleid. We hebben een aantal verbeterpunten aangedragen die natuurlijk, maar helaas, niet allemaal gehonoreerd zijn.

Omdat afsluiting van Kreupeltje/Schimmelstraat voorlopig is afgeblazen in afwachting van actualisatie van het Verkeersplan door de Gemeenteraad hebben we nagedacht over andere manieren om op kortere termijn iets te doen aan de gevaarlijke verkeerssituatie. Het omkeren van de toegestane rijrichting door de Schimmelstraat (tussen Zuider Havendijk en Drie Groene Eikels) lijkt een simpele methode om in ieder geval iets aan de veiligheid te doen zonder dat het gebruiksgemak er al te veel onder lijdt. Dat staat en valt natuurlijk wel met handhaving. In een gesprek met de wethouder d.d. 2 december 2010 hebben we dit voorgesteld. De eerste reactie was positief. De gemeente heeft beloofd een ‘omgevingsverkenning’ te doen waarin de voor- en nadelen van de voorgestelde maatregelen worden beschreven. Wat de uitkomst hiervan is moeten we afwachten. Wel wordt de huidige situatie sindsdien (af en toe) gehandhaafd door de Boa’s d.m.v. bekeuringen.

Een nieuw aandachtspunt is de overlast van hondenpoep. In april hebben we samen met enkele BEO leden die veel hondenpoep rond de Zuiderkerk en andere plekken in onze buurt signaleerden, via het NHD aandacht gevraagd (en gekregen) voor dit onderwerp. In 2011 hebben we plannen om een hondenpoepactie te starten, samen met de gemeente.

Commissie buurtbeheer

Ineke Beertsen, Arwin Vriend, Franz en Stella Hugens, Tonko Bruggink.