27 maart 2012 marijnberends

Jaarverslag 2011

 

Secretarieel jaarverslag 2011

De drie onderdelen van onze buurtvereniging (het bestuur, de commissie Buurtbeheer en de commissie Lief en Leed) zijn gedurende het afgelopen jaar 2011 op verschillende vlakken actief geweest, bijvoorbeeld:

kapotte bestrating is gerepareerd na melding van BEO, de hondenpoepactie in ’t Suud in juni is op initiatief van BEO gehouden, de Hondenwijzer van de gemeente is samen met BEO gemaakt, de nieuwe parkeerindeling op het Boschplein is gemaakt op basis van ‘tekening 1’ uit het eindverslag van onze commissie Herinrichting Boschplein, waardoor er meer parkeerplekken zijn ontstaan, en de felle lampen van de straatverlichting in de Baansteeg zijn getemperd toen BEO daarover aan de bel trok bij de gemeente.

Het bestuur heeft 8 keer vergaderd.

Het bestuur heeft  een aantal activiteiten georganiseerd om buurtbewoners met elkaar in te contact te laten komen. Deze activiteiten worden in de vergaderingen geëvalueerd om volgende activiteiten eventueel te verbeteren.

De commissie Buurtbeheer is verschillende keren bij elkaar geweest, zie hiervoor hun eigen verslag.

De commissie Lief en Leed is heel actief geweest, zie ook hiervoor hun verslag.

Nettie Wilkens is afgetreden als penningmeester; Frans Wesseling heeft haar werk vanaf 1 januari 2011 overgenomen en is in de Jaarvergadering van 19 april officieel als nieuw lid van het bestuur gekozen.

Het aantal leden is ongeveer gelijk gebleven. Helaas hebben wij enkele opzeggingen gehad maar daar tegenover staan ook enkele nieuwe aanmeldingen. Het totale aantal leden van de buurtvereniging is nu:128.

De activiteiten waren:

Nieuwjaarsborrel op 14 januari

Op deze datum werd onze Nieuwjaarsborrel weer gehouden in de gezellige pub van restaurant Markerwaard. De opkomst was niet zo groot als vorig jaar, maar de avond was er niet minder gezellig om.

Klaverjasavond op 18 februari

Deze keer geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen.

Vrijwilligersavond 31 maart

Deze eerste vrijwilligersavond werd gehouden in Cayen. We waren met zo’n 25 mensen (bestuur, commissieleden en overige vrijwilligers van de hand- en spandienstenlijst). Onze chef-kok Gerda had weer een heerlijk buffetje klaargemaakt , het was een feest! Na het eten werden ‘spijkers met koppen geslagen’ en met succes: aan het eind van de avond hadden we vrijwel alle ‘open plekken’ in de benodigde werkgroepjes  voor de organisatie van elke activiteit ingevuld.

Kindermiddag 19 maart

Dit was de eerste keer dat we de Kindermiddag samen met Villa Harlekijn organiseerden. Voor de 25 – 30 kinderen die kwamen waren leuke activiteiten op touw gezet, zowel binnen als buiten. Steltlopen, skelteren, vossenjacht, je uitleven op het springkussen, snoepen van zelfgemaakte kettingen, poppenkast kijken, je laten schminken en ga zo maar door. Het was een stralende dag en de samenwerking met Villa Harlekijn was een groot succes!

Jaarvergadering 19 april

De opkomst was deze keer niet groot. Zoals gewoonlijk werden de vaste agendapunten behandeld. Bij ‘Buurtbeheer’ werd behalve de ‘hondenpoepactie’ uitgebreid ingegaan op het onderwerp ‘Kreupeltje/Schimmelstraat’. Er werd gediscussieerd over 2 voorstellen, één van BEO en een tegenvoorstel van de gemeente, over wijziging van de rijrichting in beide straatjes. Na stemming werd gekozen voor de BEO-variant. Zie verder de notulen van de Jaarvergadering 2011.

Spektakel 21 mei ofwel “Opstand ende Bevrijdingh van Enckhuijsen  1572”

Dit jaar is vooral Marie Hennik van de kledingwerkgroep, o.l.v. Yvonne Haakman, weer druk aan de slag geweest om nog meer kleding te maken voor het Comité 21 mei. Gonnie kon wegens ziekte een tijdlang niet meedraaien. Het was de derde keer dat dit evenement van de opstand en bevrijding van Enkhuizen in 1572 werd gevierd. Arwin Vriend en Niels Brouwer waren weer bakker en bakkersknecht in de bakkersscène bij de Zuiderkerk. Diverse BEO-leden deden mee als figurant. Het was alweer prachtig weer, net zoals vorig jaar.

Midzomernachtfeest en Bierproeverij 18 juni

Ondanks het slechte weer was het een heel gezellige avond. De bierproeverij in de partytent, die vanwege het weer in de tuin van Karin Laan was opgezet, was bijzonder goed georganiseerd. Het Midzomernachtfeest daarna was ook weer erg gezellig, mede dankzij de hulp van de Vrijwilligerswerkgroep bij de organisatie. Er waren zo’n 18 mensen.

Buurtbarbecue 3 september

De jaarlijkse barbecue werd weer gehouden op het speelplein van Villa Harlekijn en werd zoals altijd, druk bezocht. Er waren, de kinderen meegerekend, in totaal zo’n 60 mensen. Het is dan ook een uitgelezen gelegenheid om veel buurtgenoten te ontmoeten en/of contacten weer eens aan te halen.

Karin had het weer geweldig georganiseerd samen met de bbq-vrijwilligerswerkgroep en het prachtige weer deed de rest.

Sponsorfietstocht 17 september

Op zaterdag17 september was de jaarlijkse RABO-sponsorfietstocht en BEO heeft ook deze keer weer met een team van 10 buurtgenoten meegedaan. Door de uitstekende organisatie van de Rabobank is dit altijd een bijzonder leuk evenement waarbij op een sportieve manier elk jaar weer een bedrag van € 250,00 voor de BEO-kas bij elkaar wordt gefietst.

Feestelijke middag in ‘De Vijf/Torenuil’ op 8 oktober

Naast de contacten die we al hadden met De Vijf/Torenuil i.v.m. BEO-vrijwilligerswerk voor cliënten, was dit het eerste samenwerkingsproject  met hen. Het was een vrolijke middag met smartlappenkoor Leedvermaak, dat duidelijk veel plezier heeft in het zingen van hun populaire muzikale repertoire. De bewoners van de Torenuil en de aanwezige cliënten van dagactiviteitencentrum De Vijf genoten zichtbaar van de muziek en de aandacht. Er was een aardige opkomst van belangstellenden, die van diverse trotse bewoners van de Torenuil ook nog even een kijkje mochten nemen in hun appartement.

Klaverjasavond op 4 november

Karin had genoeg aanmeldingen om een paar ‘klaverjastafels’ in de pub van Markerwaard te organiseren. Het was weer een erg gezellige en geslaagde avond.

Sint Maartenoptocht, 11 november

Deze keer waren de weergoden ons gunstig gezind en kon de lampionnenoptocht gelukkig gewoon doorgaan! Ongeveer 120 kinderen met hun begeleiders liepen mee. Het was een vrolijk gezicht, al die lichtjes in de donkere straten van de binnenstad. Dindua liep weer voorop en daarachter Wim Stolk als Sint Maarten (voor de foto’s, zie de BEO-website). Bij het stadhuis kreeg de bedelaar weer de helft van de mantel van Sint Maarten, Dindua speelde het oude Sint Maartenlied in meerstemmige uitvoering en een speciaal voor 11 november gevormd koortje van kinderen van de Montessori- en de Pancratiusschool zong dit lied. Het toespraakje van burgemeester Baas maakte het schouwspel compleet en bij het met lampionnen versierde speelplein van Villa Harlekijn, het eindpunt van de optocht, werden de kinderen door de dames van BEO en Villa Harlekijn weer heerlijk verwend met warme chocolademelk, limonade en snoep en koek.

Het was een mooi festijn, waar alle vrijwilligers weer hard aan meegewerkt hebben, geweldig!

Gemeente

Via de Commissie Buurtbeheer zijn er weer verschillende contacten geweest. Zie hiervoor ook het jaarverslag van de commissie Buurtbeheer.

Website

De website vormt een belangrijk onderdeel van ons ‘gezicht naar buiten toe’. Het is een informatiebron voor alle leden, maar ook voor iedereen die iets over BEO wil weten. En dat is te merken: in 2011 (vanaf 1 januari tot 1 november) hebben 1037 unieke bezoekers op onze website gekeken. Er is natuurlijk ook heel wat te zien: foto’s van de Kindermiddag, de bbq, Sint Maarten, het Sint Maartenlied, informatie over de hondenpoepactie, de lantaarnpalen van de Baansteeg enz.

De ‘inside information’ op de website is exclusief voor de BEO-leden: berichten over Lief en Leed, verslagen en notulen van Jaarvergaderingen enz. Even inloggen en je kunt kiezen…

Mocht  je de inlogcodes niet meer weten: even een mailtje naar beo.enkhuizen@gmail.nl  en je krijgt ze toegestuurd.

 

Ineke Sterk, secretaris en

Ineke Beertsen, voorzitter.

 

Maart 2012