27 maart 2013 marijnberends

Jaarverslag 2012

BEO jaarverslag, 2012 (jubileumjaar: eerste lustrum)

 

In 2012 bestond onze buurtvereniging 5 jaar en dat werd gevierd met een heerlijk buffet voorafgaand aan de Jaarvergadering en met gratis eten tijdens de barbecue. De drie onderdelen van onze buurtvereniging (het bestuur, de commissie Buurtbeheer en de commissie Lief en Leed) zijn weer op verschillende vlakken actief geweest. Een overzicht hiervan vind je in de jaarverslagen. 

Het bestuur heeft 9 keer vergaderd en een aantal activiteiten georganiseerd om buurtbewoners met elkaar in te contact te laten komen. Deze activiteiten worden in de bestuursvergaderingen altijd geëvalueerd om volgende activiteiten eventueel te verbeteren. Dit jaar heeft er geen bestuurswisseling plaatsgevonden; er stond geen herverkiezing op het programma. Het aantal leden is ongeveer gelijk gebleven. De enkele opzeggingen die er waren werden al snel weer aangevuld met nieuwe aanmeldingen. Er zijn nu 130 leden, verspreid over 77 huisadressen.  

De activiteiten die zijn georganiseerd waren:

 

Nieuwjaarsborrel op vrijdag 6 januari

Deze keer in de knusse ruimte van Café Delicious onder de Drie Haringen, Dijk 28A. De opkomst was goed (zo’n 25 mensen). Een hele gezellige avond.  

 

Klaverjasavond op vrijdag 17 februari

Omdat er niet zoveel aanmeldingen waren is besloten om deze avond bij Karin thuis te houden i.p.v. Markerwaard. Het was een geweldige avond voor de klaverjassers: lekker gekaart en veel gelachen.

 

Vrijwilligersavond donderdag 15 maart

BEO is gezegend met een groot aantal vrijwilligers, o n m i s b a a r voor hulp bij de organisatie van  activiteiten, het bemensen van de commissies en van het bestuur! Zonder hen zou onze vereniging niet kunnen bestaan, dat moet maar weer eens gezegd worden!

In 2011 zijn we gestart met de jaarlijkse vrijwilligersavond om dit feit gezamenlijk te vieren, elkaar beter te leren kennen en alvast af te spreken wie gaat meedoen met welke activiteit.  Dit jaar zaten we, net als bij de Nieuwjaarsborrel, in Café Delicious (met ongeveer 25 mensen). Natuurlijk had onze chef-kok Gerda weer een overheerlijk buffet voor ons allen klaargemaakt. Na het eten namen we de activiteiten van 2012 met elkaar door en aan het eind van de avond hadden we vrijwel alle ‘open plekken’ in de benodigde werkgroepjes voor de organisatie van elke activiteit ingevuld.

 

Kindermiddag zaterdag 24 maart

Dit was de tweede keer dat we de Kindermiddag samen met Villa Harlekijn organiseerden. Voor de 25 – 30 kinderen die kwamen waren weer leuke activiteiten op touw gezet, zowel binnen als buiten: skelteren, springkussen, een ketting rijgen van dropveters en nibbits, schminken, knutselen enz. Het was ook nu weer een stralende dag, de kinderen hebben genoten en de samenwerking met Villa Harlekijn was wederom een groot succes!

 

Jaarvergadering donderdag 19 april

Deze keer voor ’t eerst in de Nieuwe Baanbreker. De opkomst was goed (zo’n 25 mensen). We begonnen de avond met een heerlijk ‘jubileumbuffet’, verzorgd door Gerda Vroom. De vergadering startte om 20.00 uur. Wat er allemaal besproken is… vind je in de notulen op de website.

 

‘Opstand ende bevrijdingh van Enckhuysen’, maandag 21 mei

De kledingwerkgroep (Marie Hennik, Henny Reese en Gonnie Jorritsma) o.l.v. Yvonne Haakman, is weer druk aan de slag geweest om nog meer kleding te maken voor het Comité 21 mei. Arwin Vriend en Niels Brouwer waren weer bakker en bakkersknecht bij de bakkersscène bij de Zuiderkerk. Diverse BEO-leden deden mee als figurant. Het weer was goed.

 

Excursie naar het carillon van de Zuidertoren, vrijdag 1 juni

Voor de tweede keer in haar 5-jarig bestaan organiseerde BEO een excursie naar het carillon. Het weer werkte mee. Degenen die de klim naar boven waagden hebben genoten van het prachtige uitzicht over de stad, hebben van onze stadsbeiaardier Frits Reynaert uitleg gekregen over de werking van dit eeuwenoude klokkenspel en het carillonconcert dat hij ten gehore bracht van heel dichtbij meegemaakt.

 

Rabo fietssponsortocht op zaterdag 9 juni

Bikkels waren ‘t, die 10 fietsers die voor de BEO-kas € 250,00 bij elkaar hebben getrapt: ze trotseerden de kou, de stromende regen en de fikse wind en toch… hebben ze ’t maar mooi volgehouden, bravo! 

 

Koffieochtend op woensdag 20 juni in ‘De Vijf’ (dagactiviteitencentrum voor mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking in de Torenstraat)

Om ook deze mensen bij de buurt te betrekken hebben wij samen met ‘De Vijf’ een koffieochtend georganiseerd. Ongeveer 8 á 9 BEO-leden zijn hier op bezoek geweest. Het is de bedoeling om vaker activiteiten samen met De Vijf en de Torenuil op touw te zetten. Het contact gaat echter wat moeizaam, omdat er zoveel personeelswisselingen zijn en dan is het lastig om goede afspraken te maken.

 

Midzomernachtfeest zaterdag 23 juni

Dit was het derde BEO-Midzomernachtfeest: de eerste keer (in 2010) was het een groot succes, op een prachtige zomeravond, met zo’n 25 mensen, in de grote stadstuin van Karin Laan. De tweede keer (2011) was het koud en nat, het gezelschap wat minder groot (zo’n 18 BEO-leden), maar toch heel gezellig in de partytent die in Karins tuin was opgezet. In 2012 was ’t weer zo’n koude, natte en grijze dag en nu was er maar een handjevol mensen… Voor 2013 hebben we Midzomernacht wel ingepland (zaterdag 22 juni), maar of we deze activiteit met alle organisatie die dat met zich meebrengt, op deze manier voort gaan zetten is nog niet zeker. We gaan het de leden tijdens de vrijwilligersavond en de Jaarvergadering voorleggen.

 

BEO-barbecue zaterdag 1 september

Zoals elk jaar stond de grote tent weer op het speelplein van Villa Harlekijn, extra mooi versierd vanwege ‘ons’ 5-jarig bestaan. Grote opkomst: 50 volwassenen en 17 kinderen. Schitterend weer en, zoals elk jaar, verschrikkelijk gezellig! Ter gelegenheid van het lustrumjaar was het eten gratis (en de drankjes voor eigen rekening).

 

Smartlappenkoor ‘Leedvermaak’ in ‘De Vijf/Torenuil’ op zaterdag 8 september

Net als vorig jaar hadden we met De Vijf en de Torenuil zo’n zelfde feestelijke middag in gedachten. Het was prachtig weer, we hadden de binnenplaats ingericht voor het hele gebeuren en het smartlappenkoor bracht de liedjes zoals altijd: vrolijk uitgedost en met veel plezier in het zingen. Helaas was er vanuit ‘De Vijf/Torenuil’ weinig initiatief genomen om cliënten, familie en begeleiders te mobiliseren voor dit optreden. Daardoor was er maar weinig publiek vanuit deze groep (waarvoor dit optreden nou juist bedoeld was). Afgezien van enkele cliënten die pas na de pauze met een begeleider kwamen waren er zo’n 4 á 5 bewoners van de Torenuil, de clustermanager van Stolpenland (onderdeel van de overkoepelende organisatie Esdégé Reigersdaal), wat BEO-leden en een aantal voorbijgangers die op deze mooie Monumentendag een rondwandeling door de stad maakten en die even kwamen luisteren. Leedvermaak verdient een groter publiek! Mocht er nog een volgende keer komen moet het echt anders… eerst maar weer eens een goed gesprek tussen ‘De Vijf/Torenuil’ en BEO, dan kunnen we ons verder beraden.

 

Excursie naar het Flessenscheepjesmuseum, donderdag 18 oktober

Met een groepje van negen BEO-leden werden we door Frans Wesseling (onze penningmeester en tevens coördinator van het museum) rondgeleid. Voor een aantal onder ons was het ‘t eerste bezoek aan dit prachtige, eeuwenoude pand. Het was een leuke en interessante avond!

 

Sint Maartenoptocht, zondag 11 november

Het was voor het eerst dat deze optocht op zondag werd gehouden. Vroeger werd Sint Maarten -onder invloed van ‘de Kerk’- in dat geval altijd verplaatst naar de zaterdag of de maandag. Maar de tijden zijn veranderd: tegenwoordig zijn er talloze evenementen in onze stad die op zondag worden georganiseerd. Niemand van de medewerkers aan dit evenement, tot de burgemeester aan toe, had problemen met deze dag. Ouders en kinderen blijkbaar ook niet, want de opkomst was erg groot, leek zelfs wel groter dan de vorige keren. Het was weer een vrolijk gezicht, al die lichtjes in de donkere straten van de binnenstad. Dindua liep voorop en daarachter Wim Stolk als Sint Maarten op het paard Floris. Bij het stadhuis kreeg de bedelaar de helft van de mantel van Sint Maarten, Dindua speelde het oude Sint Maartenlied ter begeleiding van het speciaal voor 11 november gevormde koortje van kinderen van Montessorischool De Wegwijzer en de Pancratiusschool. Het toespraakje van burgemeester Baas maakte het schouwspel compleet en bij het met lampionnen en lantaarns versierde speelplein van Villa Harlekijn, het eindpunt van de optocht, werden de kinderen door de dames van BEO en Villa Harlekijn weer heerlijk verwend met warme chocolademelk, limonade en snoep en koek. Het was een mooi festijn, waar alle vrijwilligers weer hard aan meegewerkt hebben, geweldig!

 

Gemeente

Via de Commissie Buurtbeheer is er weer contact geweest. Zie hiervoor het jaarverslag van de commissie Buurtbeheer.

 

Website

De website vormt een belangrijk onderdeel van ons ‘gezicht naar buiten toe’. Het is een informatiebron voor alle leden, maar ook voor iedereen die iets over BEO wil weten. En dat is te merken, regelmatig wordt onze website bezocht, vooral tijdens de weken rond Sint Maarten. Er is natuurlijk ook heel wat te zien: foto’s van de Kindermiddag, de barbecue, Sint Maarten, het Sint Maartenlied enz. De ‘inside information’ op de website is exclusief voor de BEO-leden: berichten over Lief en Leed, verslagen van Jaarvergaderingen enz. Even inloggen en je kunt kiezen… Mocht  je de inlogcodes niet meer weten: even een mailtje naar  en je krijgt ze toegestuurd.

 

 Ineke Beertsen, voorzitter

 Maart 2013