26 mei 2014 marijnberends

Jaarverslag 2014

 

BEO jaarverslag, 2014

Het bestuur heeft dit jaar 10 keer vergaderd en een aantal activiteiten georganiseerd om buurtbewoners met elkaar in te contact te laten komen. Deze activiteiten worden in de bestuursvergaderingen altijd geëvalueerd om volgende activiteiten eventueel te verbeteren.

Tijdens de Jaarvergadering van april stelden de bestuursleden Gerda Vroom, Karin Laan, Frans Wesseling en Ineke Stolk-Beertsen zich herkiesbaar en zijn vervolgens allen herkozen.

Ankie Colombijn heeft het afgelopen jaar het secretariaat van Ineke Sterk tijdelijk overgenomen en biedt nu aan om dit te blijven doen. Zij wordt officieel gekozen tot bestuurslid.

Het aantal leden is ook dit jaar vrijwel gelijk gebleven. Eind 2014 hebben we in totaal 127 BEO-leden, verspreid over 78 huisadressen. We hebben enkele opzeggingen gehad, maar die opengevallen plekken werden al snel weer aangevuld met nieuwe aanmeldingen. We vinden het leuk om toch elk jaar weer nieuwe leden te mogen begroeten.

De activiteiten van dit jaar

Vrijdag 3 januari:

Nieuwjaarsborrel in Dikke Mik

Het was heel gezellig op deze locatie, maar erg vol met zo’n 43 leden. Je kon nauwelijks rondlopen om met anderen te praten. Dat was jammer. We spreken af om volgend jaar op zoek te gaan naar een andere locatie. Het tijdstip is goed bevallen: op vrijdag tussen half 5 en half 8.

Vrijdag 21 februari:

Keezen i.p.v. klaverjassen

De keuze om dit jaar niet te gaan klaverjassen, maar om te Keezen (een West-Fries spel) is goed bevallen. Het spel is niet te moeilijk en niet zo formeel als klaverjassen en toch spannend. Karin Laan stelde haar huis ter beschikking waardoor er een huiselijke sfeer was. Er waren 12 leden die mee speelden en dat paste precies. Er was genoeg tijd om elkaar eens op een andere manier te leren kennen.

Vrijdag 28 februari:

Vrijwilligersavond in de Baanbreker

Er waren dit jaar veel minder vrijwilligers dan in 2013. Misschien had dit te maken met het feit dat deze avond in de voorjaarsvakantie viel. De vrijwilligersavond biedt -net zoals alle andere BEO-activiteiten- een mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen, om binding te krijgen met de vrijwilligers en onderling contact te bevorderen. Maar omdat ideeën over en uitvoering (met vrijwilligers) van onze activiteiten ook altijd tijdens de Jaarvergadering uitgebreid worden besproken denken we erover om de Vrijwilligersavond komend jaar te laten vervallen vanwege deze overlap.

Zaterdag 29 maart:

Kindermiddag           

Er hebben aan deze activiteit zo’n 30 kinderen deelgenomen. Het was een heel geslaagde middag. Het weer was erg goed. Alle activiteiten konden daarom buiten plaatsvinden.

Woensdag 16 april:

Jaarvergadering in de Baanbreker

Er waren 26 leden aanwezig. Het buffet van Gerda was weer erg lekker.

We hebben eerst gezellig met elkaar gegeten, waarna de vergadering rond 20.00 uur begon. Het verslag van deze jaarvergadering is te vinden op de website.

Vrijdag 9 mei:

Beklimming van de Zuidertoren                              

We waren met 16 personen. Dit was een goed aantal om in z’n geheel naar boven te gaan. Het was erg leuk, vooral omdat het weer uiteindelijk erg goed was precies op het moment van aanvang. Tot een half uur daarvoor was er veel regen en wind. Frits Reynaert kon heel leuk vertellen over het klokkenspel en zijn werk als beiaardier. Er zijn veel foto’s gemaakt. Een aantal hiervan zijn op de website geplaatst.

Zaterdag 14 juni:

RABO-sponsorfietstocht

Er hebben uiteindelijk 9 personen mee gefietst. Eigenlijk één persoon te weinig. Deze zegde op het laatste moment af. Het weer was goed, wel redelijk wat wind.

De bedoeling was om tussendoor met de groep van BEO ergens op een terrasje te gaan zitten, i.p.v. iets te drinken bij een stempelpost om zodoende wat meer contact te krijgen met elkaar, maar hier was toch niet echt belangstelling voor. Iedereen wilde op tijd terug zijn.

We gaan kijken of we volgend jaar iets kunnen organiseren dat voor een deel betaald zal worden uit het gesponsorde bedrag. Het idee is dat het leuk moet zijn om te fietsen en men niet het idee moet hebben dat er alleen gefietst wordt voor “het geld”.

Zaterdag 21 juni:

Midzomernachtfeest

Er waren 24 leden aanwezig in de tuin van Karin Laan. Het was helaas ook dit jaar weer redelijk koud buiten, waardoor de meesten een beschut plekje in de serre zochten. Tegen de serre stond een partytent waar twee statafels stonden. De hapjes waren weer heerlijk en goed verzorgd. Met de lamppionnen die de tuin mooi verlichtten, zag het er allemaal heel sfeervol uit. Er zijn ook dit jaar weer verschillende mensen geweest die iets hebben voorgedragen. Dat was erg leuk!

Zaterdag 16 augustus:

Buurtbarbecue

We kijken terug op een gezellige barbecue die plaatsvond in en rondom de partytent op het speelplein van Villa Harlekijn. Er waren 50 leden inclusief kinderen aanwezig. Kees en Bets Schilder gaven een rondje ter gelegenheid van hun 50-jarige trouwdag en natuurlijk was er een bloemetje (met een gedicht) voor hen. De sfeer was goed, het vlees lekker en de salades -die weer door een paar leden zijn gemaakt- overheerlijk!

Zondag 28 september:

Vaartocht naar het Streekbos

Het was net als vorig jaar weer een geslaagde activiteit. Het was heel leuk om deze keer buiten Enkhuizen te varen, omdat dit voor velen toch onbekend terrein was. Het ziet er vanaf het water toch weer heel anders uit. Het gezelschap bestond uit 26 personen. Het weer was perfect, waardoor we na afloop ook buiten koffie konden drinken met een lekker stukje gebak.

Zondag 19 oktober:

Bezichtiging van de Librije, de 17e eeuwse stadsbibliotheek in de Westerkerk                

Er waren 6 deelnemers, wat niet teveel was maar gezien de beperkte ruimte prima. We kregen uitleg van Jaap Hoekstra. Het was echt een interessante middag.

Dinsdag 11 november            :

Sint-Maarten lampionnenoptocht.

Sint Maarten werd, zoals gewoonlijk, vertolkt door Wim Stolk. Er was weer een grote opkomst van kinderen die onder begeleiding van muziekkorps Dindua vanaf het plein bij Albert Heijn naar het stadhuis liepen. Het schouwspel op het bordes van het stadhuis, waar we opgewacht werden door de burgemeester was erg leuk. Ook de scène met de bedelaar, gespeeld door Tejo Teunen, werd heel serieus vertolkt. Er werd uit volle borst meegezongen met het Sint Maartenlied.

Dit jaar zijn er opnames gemaakt door het programma “Man-bijt-hond”. Dit kon gezien het tijdstip helaas niet tijdens de optocht worden gedaan. Daarom zijn er ‘s middags opnames gemaakt in manege Bria, tijdens de speciaal hiervoor ingelaste ‘generale’ repetitie. Henny Reese werd nog geïnterviewd. Zij heeft het kostuum gemaakt van Sint Maarten en de mantel van de schildknaap. Op de website staat een link naar de uitzending en ook foto’s van de optocht.

Na afloop was er voor alle vrijwilligers die deze tocht mogelijk gemaakt hebben, weer een “nazit” bij Gerda. We hebben met elkaar geëvalueerd hoe het ging en hoe het volgend jaar eventueel nóg beter zou kunnen. Gerda had gezorgd voor heerlijke erwtensoep. Die viel echt in de smaak.

 

Gemeente

Op 24 januari en 16 oktober hebben we weer een gesprek gehad met de gemeente over allerlei onderwerpen m.b.t. onze buurt (de verslagen daarvan staan op de BEO-website). In dit overleg wordt geëvalueerd welke punten uit het vorige gesprek al dan niet gerealiseerd zijn en er worden eventueel nieuwe onderwerpen ter sprake gebracht. Zo’n overleg vindt inmiddels twee keer per jaar plaats en wordt van beide kanten als heel constructief ervaren.


Website

De website vormt een belangrijk onderdeel van ons ‘gezicht naar buiten toe’. Het is een informatiebron voor alle leden, maar ook voor iedereen die iets over BEO wil weten.

Regelmatig wordt onze website bezocht, vooral tijdens de weken rond Sint Maarten. We proberen van elke activiteit een kort verslagje te publiceren en foto’s te plaatsen.

De berichten over Lief en Leed, verslagen van Jaarvergaderingen enz. zijn exclusief voor BEO-leden, want daarvoor moet je kunnen inloggen.