6 februari 2018 marijnberends

Jaarverslag 2017

 

 

Het bestuur heeft dit jaar totaal 8 keer vergaderd en activiteiten georganiseerd om buurtbewoners met elkaar in te contact te laten komen. Deze activiteiten worden in de bestuursvergaderingen altijd geëvalueerd om volgende activiteiten eventueel te verbeteren.

In 2017 hebben 4 huisadressen (6 leden) hun lidmaatschap opgezegd. Daar tegenover hebben we 5 nieuwe huisadressen (8 leden) verwelkomd. Het totaal aantal huisadressen kwam eind 2017 op 87 (140 leden).

 
De activiteiten van 2017

 

Zondag 8 januari; De Nieuwjaarsborrel in buurtcafé ‘de Slof’ van 16.30 tot 18.30 uur

Er waren zo’n 55 personen aanwezig en het was weer erg gezellig. We hadden voor dit tijdstip gekozen omdat we eerder al hadden gehoord dat het voor veel mensen een geschikt moment zou zijn.

 

Vrijdag 3 februari: Spelletjesavond bij Karin Laan thuis

Er waren slechts 8 BEO-leden aanwezig; 5 personen hadden afgezegd wegens ziekte. Wel een gezellige avond, maar eigenlijk te weinig deelnemers. We vragen ons af of we deze activiteit op het programma willen houden.

 

Zaterdag 4 maart: Excursie naar Syngenta

Er waren 22 deelnemers en het was een zeer geslaagde middag.

Joep Boon (veredelaar bij Syngenta) vertelde erg leuk over het reilen en zeilen bij dit bedrijf en we kregen een

Interessante rondleiding.

 

Vrijdag 31 maart: De jaarvergadering in de Nieuwe Baanbreker

Er waren 38 BEO-leden aanwezig. Vooraf een heerlijk driegangenmenu van Gerda. Deze keer geen lopend buffet; het eten werd uitgeserveerd door diverse vrijwilligers en dat is ons allemaal goed bevallen.


Zaterdagavond 13 mei: Jubileumfeest op de Schuttevaer

Het was een mooi feest. We boften ook enorm met het weer: niet koud, waardoor we bijna de hele avond buiten hebben kunnen zitten en niet teveel wind, maar genoeg om te kunnen zeilen. Er waren 52 BEO-leden aan boord. We hebben genoten van de liedjes van Johan Kruizinga, het zeilen en de prachtige kleuren in de lucht en het water tijdens zonsondergang. We hebben nog even teruggeblikt naar de ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat BEO in mei 2007 werd opgericht en tot slot hebben we een mooi BEO-lied gezongen met tekst van Joop Acda, op de melodie van ‘Het is uit het leven gegrepen’.  

 

Zaterdag 24 juni: Midzomernachtfeest in de tuin van Karin Laan

Dit was speciale editie vanwege ons 10-jarig bestaan. Het weer was goed en er waren zo’n 50 leden aanwezig. De avond begon met een leuke voordracht van Thieme ter Stege over de bijbel en Ina Kofman droeg een gedicht in onvervalst Westfries voor; de kinderen van Sophie Baas, Endrika en Clement, speelden een paar liedjes op de blokfluit. Daarna was er toneel: Karin Laan, Gerda Vroom, Gerrit Klooster, Ineke Deen en Wim en Ineke Stolk speelden in drie bedrijven een bewerking van Midzomernachtdroom van Shakespeare; Sander van Harten en Anna Frederiks deden daarin mee met hun trekharmonica’s. Bart Kiene en Peter Oskam (van o.a. de Acteerschool Rotterdam) hadden de regie van het stuk gedaan en Bart had het script van het derde bedrijf aangepast aan onze situatie. Het was een mooie en heel gezellige avond, een hoogtepunt van al onze Midzomernachtfeesten tot nu toe. Voor wie nog eens terug wil kijken kan het hele verhaal terugvinden op de website en/of het filmpje van het toneelstuk bekijken via de link:

https://youtu.be/O9Nt0N58XXI

 

Zaterdag 22 juli:  Buurtbarbecue op het speelplein van Villa Harlekijn                      

Er waren 50 BEO-leden aanwezig en 7 kinderen; het was weer heel gezellig. Dit jaar stonden we, net zoals vorig jaar, met de partytent van Madjoe op het ‘voetbalveldje’ van kunstgras.

De organisatie van de barbecue vergt altijd veel tijd en dat is Karin Laan wel toevertrouwd: zij slaagt er elk jaar weer in om alle benodigde vrijwilligers op tijd in te schakelen: voor het opzetten, versieren en weer afbreken van de tent, het aansluiten van de barbecue en de bar, het maken van de salades enz. We zijn heel blij met al die vrijwilligers, want zonder hen zou de buurtbarbecue niet mogelijk zijn! Net als vorig jaar is de tent pas de volgende ochtend met dezelfde vrijwilligersgroep weer (helemaal droog) afgebroken en dat is ons ook nu weer goed bevallen.

 

Woensdagavond 27 september: Stoelyoga: informatieavond/workshop o.l.v. Ineke Sterk in de BSO-ruimte van Villa

Harlekijn

Er deden 7 volwassenen mee en 2 kinderen: Endrika en Clement. Een mooi compact groepje

voor het doel van deze avond. Ineke, BEO-lid en yogadocente, heeft ons veel verteld over

deze yogatechniek, waarna we zelf aan de slag konden met een aantal oefeningen. Het was

een prettige en ingetogen avond.

 

Vrijdagavond 27 oktober: Thema-avond ‘Water en klimaat in de buurt, wat kunnen we er zelf aan doen?’ door dhr.

Veenman van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in de Oud

Katholieke kerk

Er waren 35 mensen aanwezig. Aan de hand van foto’s en een filmpje vertelde de heer Veenman

over ons veranderende klimaat en de gevolgen daarvan voor onze omgeving, zoals meer

wateroverlast en grotere, vaker voorkomende hittestress. Minder bestrating en meer planten en

bomen in onze tuinen en in de openbare ruimte is het minste wat wijzelf (en overheden) kunnen

doen om de gevolgen beperkt te houden. Het was een interessante en leerzame avond.

 

Zaterdag 11 november: Sint-Maarten lampionnenoptocht

We vertrokken ook dit jaar vanaf het AH-plein met een grote groep kinderen en hun

ouders. De opkomst was weer groot, misschien nog wel groter dan vorig jaar. Er waren veel

kinderen met hun ouders die halverwege de optocht invoegden en mee liepen naar het

stadhuis waar de act van de bedelaar werd opgevoerd en het Sint Maartenlied gezongen werd.

Het weer was redelijk, niet al teveel wind en maar een paar spettertjes regen.

 
Gemeente

Overleg BEO/Gemeente op 4 april

Zie het verslag hiervan op www.beo-enkhuizen.nl . Als je bent ingelogd kies je ‘Verslagen’ en dan ‘Commissie Buurtbeheer’.

 

Herbestrating Boschplein (vervolg. Zie ook: Jaarverslag 2016)

Op 15 mei hadden we (Frans Wesseling, Karin Laan, Gerda Vroom en Ineke Beertsen) weer een gesprek met gemeentemedewerker Sjaak Noordeloos, die ons een bijna definitief conceptplan van het Boschplein voorlegde. Met dezelfde parkeervakken, maar gewijzigde bestrating: zwart/antraciet-grijze tegels voor de vakken zelf en daar omheen, incl. de rijpaden, roodgebakken tegels.

Verder waren in deze schets alle 20 bomen rondom het parkeerplein weg en daarvoor in de plaats waren 8 nieuwe bomen ingetekend: twee per zijkant van het parkeerplein.

Het definitieve ontwerpplan (ontvangen op 30 augustus) laat zien dat de 9 bomen langs de muur van het speelplein blijven staan en dat de 11 overige bomen rondom het plein worden gekapt en vervangen door 4 jonge bomen, elk geplant in een perkje. Op 12 september was er een informatieavond over dit ontwerp. Alle aanwezigen (omwonenden en BEO-leden) waren tevreden over deze informatieavond en de meesten waren positief over de gepresenteerde plannen. Over de uitvoering was wel wat verschil van mening.

 

Verkeersplan 2017-2025

Op 7 november heeft de Gemeenteraad het Verkeersplan 2017-2015 behandeld en aangepast. In plaats van de voorgenomen invoering van tweerichtingsverkeer in het Kreupeltje en de Schimmelstraat is uiteindelijk toch gekozen voor de ‘eenrichtings-lus’ uit ons BEO-voorstel van april 2011: het Suud inrijden via de Schimmelstraat en uit via het Kreupeltje.

Wil je meer hierover weten, lees dan het Jaarverslag 2011 van de Commissie Buurtbeheer, te vinden op de website onder ‘Verslagen’/Commissie Buurtbeheer en de notulen van de Jaarvergadering 2011, ook onder ‘Verslagen’.

 
 
Website

De website www.beo-enkhuizen.nl vormt een belangrijk onderdeel van ons ‘gezicht naar buiten toe’. Het is een informatiebron voor alle leden, maar ook voor iedereen die iets over BEO wil weten.

Regelmatig wordt onze website bezocht, vooral tijdens de weken rond Sint Maarten. We proberen van elke activiteit een kort verslagje te publiceren en foto’s te plaatsen.

De berichten over Lief en Leed, verslagen van Jaarvergaderingen enz. zijn exclusief voor BEO-leden, want daarvoor moet je kunnen inloggen.

 
Facebookpagina

Bij wijze van proef hebben we vorig jaar een BEO-Facebookpagina aangemaakt met een besloten groep, waar alleen BEO-leden toegang toe hebben. In de loop van 2017 bleek daar echter zo weinig belangstelling voor te zijn, dat we hebben besloten er verder geen energie meer in te steken. De FB-pagina is niet meer in gebruik.

                                       

 

 

 

Ineke Beertsen, 5 februari 2018