27 maart 2012 marijnberends

Jaarverslag Commissie Buurtbeheer, 2011

 

Jaarverslag Commissie Buurtbeheer, 2011

De Commissie Buurtbeheer (Ineke, Arwin, Franz, Stella en Tonko) kwam in 2011 drie keer bij elkaar.Terugkerende punten waren de verkeerscirculatie in ‘t Suud, hondenpoep en de inrichting van de buurt.

Hondenpoep

BEO heeft bij de gemeente aangedrongen op meer actie om overlast door hondenpoep terug te dringen.  Samen met de gemeente is de ‘Hondenwijzer’ ontstaan en vanuit BEO is een affiche gemaakt dat huis aan huis is verspreid.

De ‘pilot’ voor een hondenpoepactie in ‘t Suud heeft voldoende succes gehad om dit ook in de rest van de stad door te zetten. Hondenbezitters lopen regelmatiger met poepzakjes. De raamposters lijken een goed effect te hebben. We mailen de Gemeente om ook deze verder te verspreiden. Het NHD besteedde ruimschoots aandacht aan de actie!

Verkeer Zuider Havendijk, Kreupeltje en Schimmelstraat

We hebben een voorstel bij de gemeente neergelegd om iets te veranderen aan de nu geldende rijrichtingen van Schimmelstraat en Kreupeltje van en naar de Zuider Havendijk. Openstellen van de Schimmelstraat  richting Zuider Havendijk en van het Kreupeltje richting de Drie Groene Eikels zou de gevaarlijke kruising Zuider-Havendijk/Kreupeltje ontlasten en daardoor minder gevaarlijk maken. De gemeente heeft hier een eigen voorstel tegenover gezet (rijrichtingen precies andersom). Beide varianten (die van BEO en van de gemeente) zijn tijdens de Jaarvergadering van 19 april aan de orde geweest. De meerderheid van de BEO-leden koos voor de BEO-variant (zie verder de notulen van Jaarvergadering 2011).

Hoewel de gemeente aanvankelijk toezegde ons voorstel op zijn minst in overweging te nemen is het plan weer op de lange baan geschoven vanwege het nog steeds niet voltooide parkeerbeleid in de stad. Pas als dat helemaal klaar is, geëvalueerd is en opgenomen in het Verkeerscirculatieplan, kan ‘actualisatie’ van het beleid plaatsvinden. Dus dat gaat nog wel even duren…

Het uiterlijk van de buurt

In maart hebben we weer een buurtschouw gehouden en wat ‘haveloze’  situaties op de foto gezet. Het hek bij de Drommedaris is daarna door de gemeente opnieuw in de verf gezet en de losse stenen bij de Beulsbrug zijn weer vastgemetseld. Ook hebben we de lelijke lantaarnpalen op de Zuider Havendijk, het Boschplein en andere straten in ‘t Suud weer bij de gemeente aangekaart. Bij herinrichting zouden we graag de ‘oud-Hollandse’ palen willen, zoals die ook op de Dijk en op andere heringerichte plekken in de binnenstad staan.

We zijn van mening dat de aanplakzuil op het Boschplein op de huidige plaats niet het meeste effect heeft. De westkant van het plein of voor het notariskantoor zou een betere plek zijn. De gemeente heeft de zuilen voor een jaar gehuurd en het gebruik wordt na dat jaar geëvalueerd.

De lantaarnpalen in de Baansteeg vallen niet bij iedereen in de smaak. Het zijn niet  de ‘authentieke’ palen, zoals eerder was toegezegd. De gemeente heeft aan BEO laten weten dat er alleen om budgettaire redenen voor de (gebruikte) lantaarns gekozen is, ze waren nog op voorraad. Nadat BEO klachten van bewoners aan de gemeente heeft doorgegeven over de te grote ‘lichtzee’ is een redelijke oplossing gevonden door lampen van een lager wattage te gebruiken.

Tonko Bruggink.