30 oktober 2011 marijnberends

De lantaarnpalen in Baansteeg, vervolg

Zoals Ruud Kok van de gemeente ons begin september heeft beloofd (zie het artikel over dit onderwerp van 07-09-’11) zijn er kort geleden zwakkere lampen in de lantaarnpalen van de Baansteeg gezet en dat scheelt een stuk!

Het is fijn om te merken dat het contact tussen BEO ende gemeente zoden aan de dijk zet. De bereidheid van de gemeente om met ons samen te werken is de afgelopen jaren steeds beter geworden.

Zo zijn de mooie hortensiaperkjes aan het Vrijdom onstaan, is de ‘Hondenwijzer’ tot stand gekomen, is hondenpoepactie in ’t Suud succesvol genoeg geweest om deze uit te breiden naar de rest van de stad en wordt kapotte bestrating na melding van onze kant snel gerepareerd. Verder zijn op basis van ’tekening 1′ van het eindverslag van de BEO-commissie ‘Herinrichting Boschplein’ (zie:’Verslagen’) de parkeervakken opnieuw ingedeeld en wordt ons voorstel voor de verkeerscirculatie in ’t Suud dat door de BEO Jaarvergadering van 19 april jl. is aangenomen (zie het bericht d.d. 15-08-2011 hierover op de BEO website) binnenkort in de gemeenteraad besproken. En afgelopen week is dan voldaan aan ons verzoek om het licht in de Baansteeg wat te minderen.

 

Het begint er werkelijk op te lijken dat de ‘versterkte burgerparticipatie’ waarnaar de gemeente Enhuizen in de stadsvisie ‘Enkhuizen 2030’ zegt te streven, geleidelijk aan vorm begint te krijgen. En daar zijn we blij mee!