27 augustus 2010 marijnberends

Lief en Leed

De commissie Lief en Leed

Deze commissie werkt een beetje uit het zicht maar toch wordt er het nodige gedaan. Nieuwe bewoners krijgen een welkomstbloemetje en in veel gevallen leidt dat ook tot een lidmaatschap. Voor leden is er een bloemetje bij een bijzonder jubileum of een geboorte en ook bij overlijden.

Mevrouw Swier, het oudste lid van de vereniging overleed vorig jaar. Zij heeft weinig deelgenomen aan BEO activiteiten maar er is voor haar wel door de commissie zorg voor de tuin en voorlezen en wandelen geregeld.

Ook bij ernstige ziekte zorgen we voor een bloemetje en informeren we of er verder nog hulp nodig is en zo nodig wordt er bemiddeld, Dat laatste komt niet zo heel veel voor. Vaak is er door buren of familie al wat geregeld.

Het leuke van BEO is dat steeds meer mensen elkaar leren kennen en er daardoor spontaan acties ontstaan die anders door Lief en Leed ondernomen zouden worden.

Wat is er nu nog moeilijk voor de commissie? Dat is dat er alleen ingegaan kan worden op zaken die ons bekend zijn. Dat klinkt logisch, maar zeker met het uitbreiden van het ‘BEO-gebied’ is dat niet altijd eenvoudig.

Daarom een verzoek aan alle leden: meld het als er bij u in de straat een nieuwe bewoner is komen wonen, of als u wat heugelijks of iets droevigs ter ore gekomen is. Dat kan op mijn e-mail cfrederiks@quicknet.nl of telefoon, waar ingesproken kan worden 317126. Als ik daar niet direct op reageer (vakantie bijvoorbeeld) kunt u ook contact opnemen met Joop Acda (pmacda@quicknet.nl 312676.

Met uw tips en ideeën kunnen we de commissie nog beter laten functioneren!

Hartelijke groet,

Namens de commissie,

 

Carla Frederiks