26 mei 2015 marijnberends

Over het besturen van een stad gesproken…

Op dinsdag 19 mei zijn 14 buurtbewoners te gast bij burgemeester Jan Baas. Na een vriendelijke ontvangst en een korte rondleiding in het 17e-eeuwse stadhuis, waarbij de trouwzaal en de burgemeesterswerkkamer extra worden belicht, start Jan Baas met zijn verhaal over ‘hoe wordt deze stad bestuurd’. We zitten in de raadzaal, aan een grote, ovale tafel, die gewoonlijk plaats biedt aan de raadsleden en het college van B&W en die is voorzien van een aantal videoschermen beneden tafelhoogte. Ondersteund door een videopresentatie krijgen we een kort lesje staatsrecht, inzicht in de gemeentelijke organisatie SED -waarbij ook de Enkhuizer ‘Stadsvisie’ ter sprake komt- en een indruk van de belangrijke actuele aandachtspunten in Enkhuizen.

In januari 2015 is de SED van start gegaan: de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben elkaar gevonden in een samenwerkingsverband op ambtelijk niveau. Het doel van deze samenwerking is een efficiëntere gemeentelijke organisatie, waarbij iedere gemeente eigen deskundigheid inbrengt.

Als actuele aandachtspunten noemt Jan Baas o.a.: veiligheid, aandacht voor kwetsbare groepen in de Enkhuizer samenleving en hoe om te gaan met de huidige decentralisatiemaatregelen van het Rijk.

Daarnaast wordt grote waarde gehecht aan het contact tussen burger en bestuur; de onderlinge afstand mag niet groot zijn. Hij acht het van groot belang dat vragen en verzoeken van burgers snel beantwoord worden. Deze gedragslijn is beslist merkbaar in de wijze waarop Jan Baas de presentatie van deze avond vormgeeft: er is een sfeer waarin ieder gemakkelijk vragen kan stellen, die helder worden beantwoord.

Dank voor dit vriendelijke, gastvrije en informatieve bezoek!

In aansluiting hierop ter info aan iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, schilderkunst, gobelins én geschiedenis: Op 3 juni aanstaande organiseert de vereniging Oud Enkhuizen de stadswandeling ‘Stadhuis’ (van 19.30 tot 21.00 uur; verzamelen achter het Stadhuis)