BEO jaarverslag 2020

 

Het bestuur is dit jaar slechts 4 keer bijeen geweest en heeft door corona helaas weinig activiteiten kunnen organiseren.

Het totaal aantal huisadressen dat lid is, is in 2020 gestegen van 80 naar 87.

 

Overleg BEO/Gemeente Enkhuizen

Zoals in de nieuwsbrieven stond heeft de commissie buurtbeheer een aantal keer een videovergadering met de gemeente gehad over de verkeersmaatregelen.

 

Zondag 19 januari

Nieuwjaarsborrel in Die Port van Cleve.

Het was weer een zeer geslaagde nieuwjaarsborrel. Deze werd bezocht door 70 mensen.

 

Woensdag 11 maart

Jaarvergadering in de Baanbreker

Er waren 34 leden aanwezig. Voorafgaande aan de vergadering verwende Gerda Vroom ons met een heerlijke soep en salades. Er is een commissie buurtbeheer gevormd voor overleg met de gemeente. Ankie Colombijn stopt als bestuurslid, ze was secretaris. Bram de Goede neemt haar werkzaamheden over. De jaarvergadering was het laatste dat wegens corona door het bestuur georganiseerd kon worden. De rest van het programma kon geen doorgang vinden.

 

Website 2020

De website www.beo-enkhuizen.nl  vormt een belangrijk onderdeel van ons “gezicht naar buiten”. Het is een informatiebron voor onze leden, maar ook voor iedereen die iets over BEO wil weten.

Regelmatig wordt de website bezocht. We proberen van elke activiteit een kort verslag te publiceren en foto’s te plaatsen. Alle activiteiten worden ook in de kalender gezet. De agenda van de bestuursvergaderingen staat er ook op. Heeft u punten voor de buurt, dan kunt u dat melden via onze e-mail. Het bestuur blijft daardoor op de hoogte van wat er speelt in onze buurt en kan uw punt bespreken met de gemeente als het de hele buurt aangaat.

 

Voor verslag

Jeanne van Doornik