We zijn in 2022 3 keer bij elkaar geweest na de jaarvergadering.
De volgende onderwerpen zijn besproken:

Besproken punten
Eénrichting verkeer rondom het Boschplein
-Voordeel zou zijn om schade aan auto’s te voorkomen omdat het eigenlijk te smal is.
-Potentieel nadeel is dat er lastige bochten genomen moeten worden.
-Aangezien het Boschplein toch heringericht gaat worden kan dit punt gemeld worden bij de
gemeente om mee te nemen in de plannen.

Autovrij maken Bocht-Zuiderspui en directe omgeving
-We zien het probleem niet zo want veel geparkeerd wordt daar niet.
-Het is ook vooral aan de bewoners om te kijken wat ze ervan vinden.

Onbewoonde tweede huizen tegengaan
-Dit wordt inderdaad wel als een probleem gezien, de vraag is of je er iets tegen kunt doen.
-Het loont wel de moeite om uit te zoeken of er juridische gronden zijn waarop dit tegen
gegaan kan worden.

Terrassen beleid en daarmee samenhangende (geluids)overlast
-De gemeente heeft als experiment veel meer ruimte gegeven om terrassen uit te breiden.
-We willen graag op de hoogte gehouden worden bij een evaluatie aan het eind van het
seizoen.
-Geluidsoverlast van de Werf en tijdens ‘Lekker aan de Dijk’ kan dan ook gemeld worden,
bespreken met contactpersoon bij de gemeente.

Beheer van openbaar groen
-De nieuwe aanplant rond het Boschplein ziet er mooi uit, het plantsoen in het Kreupeltje is
een rommeltje. Beste om dit zelf te melden bij het meldpunt van de gemeente.

tijdelijke verhuur wordt als sterke overlast ervaren,
Dit wordt inderdaad wel als een probleem gezien, de vraag is of je er iets tegen kunt doen.
-Het loont wel de moeite om uit te zoeken of er juridische gronden zijn waarop dit tegen
gegaan kan worden.
De enige die daar wel iets aan kan doen is de Gemeente zelf. Wij kunnen er bij de
Gemeente wel op aandringen dat zij hier een standpunt over gaan innemen. Er zijn al veel
andere Gemeenten die vanwege dit leegstandsprobleem de regels aanpassen, waardoor
de koper van een huis daar ook in moet gaan wonen en dan heeft de Gemeente wel
juridische mogelijkheden.

We hebben dit vervolgens met de wethouder Win Bijman
besproken hier volgt het verslag:

Besproken punten

 • Eénrichting verkeer rondom het Boschplein, waarbij de wethouder direct een beeld had
  van de beperkte doorgang met de aan een zijde geparkeerde auto’s
 • de schuine insteekhavens en dan vooral aan de kant van het vrijdom om schade aan
  geparkeerde auto’s te voorkomen en meer veiligheid voor de fietsers te creëren.
 • ook de bestaande bomen werden bekeken en er werd een verwijzing gemaakt naar het
  bezoek van een boomexpert op 11 feb 2022 , die een duidelijk beeld heeft geschetst wat
  de mogelijkheden zijn om de bomen te behouden (vooral aan de kant van de
  kinderdagopvang) en eventuele opties voor behoud / vervanging ander bomen.
 • het openbaar groen is nog even bekeken en de wethouder was het er direct mee eens
  dat het stukje bij het Kreupeltje wel aan een opknapbeurt toe is. Het was ook onduidelijk
  waarom daar zoveel bestrating aanwezig was. Er werd aangegeven dat de buurt wel
  bereid is om mee te helpen met het opknappen. Verder werd ook aangegeven dat de lei
  boom tegen de zijgevel van Kreupeltje nr1 niet weg gehaald moet worden maar alleen
  goed gesnoeid
 • wat betreft het parkeerbeleid , daar wordt dit jaar een beslissing over verwacht (eg
  betaald parkeren) die dan in 2023 zal worden geïntroduceerd. De wethouder kon
  hierover geen verder mededelingen doen
 • Plan voor herinrichting Boschplein wordt nog niet op korte termijn verwacht. Gelijk met
  de herinrichting zal ook de afvoer van regenwater worden aangepakt daar er nu
  regelmatig wateroverlast is ter hoogte van meidenmarkt 0 , waarvan gemeente al 3 jaar
  op de hoogte is en dit probleem opschuift naar herinrichting Boschplein
 • Het Terrassenbeleid is niet zoals een artikel in de krant heeft doen vermoeden , helemaal
  vrijgegeven. Wethouder heeft dit toegelicht dat er nog steeds aan voorwaarden dient te
  worden voldaan (terugdraaien terras van Blijswijk) en dat ook zo zal blijven. De BEO gaf
  duidelijk aan dat de geluidsoverlast van Dikke HIK en ook regelmatig van de werf toch als
  zeer hinderlijk werden ervaren, en dat deze feesten niet bijdragen tot een opwaardering
  van het historische gedeelte van de haven.
  Daarnaast werd ook aangegeven dat de overlast door Café Lange Jan een wekelijks
  terugkerend probleem is , op elke donderdag , vrijdag en zaterdag waarbij de geluid
  overlast pas begint na 2300 en doorgaat tot 4.00. Verder is er elke weekend veel
  zwerfvuil (glazen bier , ballonnetjes, sigaretten doosjes)op de straat. Ook op Boschplein
  zijn regelmatig activiteiten. Bij Bakkerij 5 zijn al twee keer vuilcontainers in de brand
  gestoken in het weekend waarvoor de brandweer moest uitrukken. Bij woonhuis naast
  lange Jan was pas ruit ingeslagen.
  De wethouder was hiervan niet op de hoogte en heeft hiervan aantekening gemaakt.
 • Ook de plaatsing van ondergrondse vuilcontainers (al 10 jaar op de agenda) werd nog
  eens genoemd. Dit mede naar aanleiding van wekelijkse vuilnis overlast van kapot
  gepikte vuilniszakken (vooral in gebied Zuiderkerk)
 • Ook de overlast van het tijdelijk verhuren van woningen is besproken. Dit probleem is al
  door gemeente bestuur onderkend , en er wordt gekeken wat de wettelijke kaders zijn
  om hier wat aan te kunnen doen. Maar wethouder was duidelijk dat hier niet teveel van
  verwacht moest worden.

Met de wethouder afgesproken in 2023 weer contact met elkaar te hebben en de boven
staande punten te evalueren

De Commissie heeft onderling afgesproken in ieder geval in 2023 in het
voorjaar weer bijeen te komen of eerder als hiertoe aanleiding is.
Het is de commissie duidelijk dat we alleen goed kunnen functioneren
met inbreng van de leden, We zijn niet in staat alleen alle problemen te
signaleren in de buurt.
Dus beste leden geef input.

Groet Wim Stolk namens de Commissie Buurtbeheer.