Jaarverslag Commissie Buurtbeheer

 

Als commissie onderhouden wij nauw contact met de gemeente (B&W en raadsleden) met als doel het bevorderen van de verkeersveiligheid- en de leefbaarheid in ’t Suud.

Het afgelopen jaar lag de nadruk sterk op de verkeersveiligheid. In dat kader liepen er twee ontwikkelingen door elkaar heen:

1) De afsluiting van de Melkmarkt als gevolg van de Corona maatregelen.

2) De ontwikkeling van het verkeer en parkeerplan voor de binnenstad van Enkhuizen.

Ad 1) In 2021 wilde het college de Melkmark opnieuw afsluiten. Direct bij het begin op 28 april leidde dat opnieuw tot grote verkeersproblemen in de nauwe straten rond de Zuiderhavendijk en het Boschplein. Door aanhoudend lobbywerk hebben wij de gemeenteraad zover gekregen dat zij in grote meerderheid tegen de afsluiting stemden. Dankzij dit besluit en de uitspraak van de kantonrechter in Haarlem is de Melkmarkt enkele weken later weer open gegaan en open gebleven. Uiteindelijk beleven wij een rustige zomer in onze buurt terwijl de terrassen op de Melkmarkt geen hinder ondervinden van het verkeer.  Een mooi resultaat wat wij vooral hebben kunnen bereiken doordat wij met BEO een belangrijke groep bewoners mochten vertegenwoordigen naar de gemeente toe.

Ad2) Verkeer- en parkeerproblematiek speelt al jaren in Enkhuizen. Door de tijdelijke Corona maatregelen heeft de gemeente in 2020 de kans gegrepen te experimenteren met een aantal van die verkeersplannen. De effecten hiervan hebben laten zien dat de impact voor ’t Suud groot is en dat het dus belangrijk is om een vinger aan de pols te houden. Dat hebben wij ook gedaan. Via meerdere gesprekken met de wethouder en brieven aan de raad. Dat in januari de gemeenteraad uiteindelijk tegen het verkeer en parkeerplan stemde was voor ons een opsteker, omdat de wethouder hierin blijk gaf geen rekening te willen houden met ons als bewoners. Inmiddels is de wethouder vertrokken en heeft de raad aan het college gevraagd om met een beter afgestemd plan te komen. Wij zullen ons de komende tijd opnieuw gaan bezig houden met de onderdelen van het plan die direct invloed hebben op de leefbaarheid en veiligheid in onze wijk. Vast staat in ieder geval dat BEO en ’t Suud goed op het netvlies staat van het college en de raad. Wij zijn nadrukkelijk een partij gebleken die men waardeert om onze constructieve bijdragen en waarmee men in gesprek wil blijven.