Jaarverslag commissie Lief & Leed.

 

Samenstelling.

De samenstelling is ongewijzigd: Karin Laan doet de huisbezoeken (het leed) en Gerda Vroom heet de nieuwe bewoners welkom (het lief).

 

Werkzaamheden:

Lief.

Nieuwe bewoners worden welkom geheten door Gerda (en natuurlijk al lang voor die tijd door hun buren J. In pre-coronatijd werd je van harte binnen uitgenodigd en volgde er vaak een leuk geanimeerd gesprek. Nu, in de nadagen van het virus merk je een gedragswijziging. Je komt tot aan de deur en als je zaken als de bbq of een stadswandeling aankaart zie je -misschien onbewust- een reactie van: “wil ik dat al”… De onbevangenheid is weg. Hopelijk komt dat snel weer terug.

Vaak heb ik afgelopen jaar alleen een kaartje in de bus gedaan. Daar is nooit een reactie op gekomen wat maar weer bewijst hoe belangrijk persoonlijk contact is.

 

Leed.

Wat voor lief geldt is nog meer van toepassing op leed: huisbezoeken zijn bijna niet mogelijk. Een kaartje natuurlijk wel, of een bos bloemen.

Karin spreekt ook veel buurtgenoten op straat aan. Het hoeft niet altijd zo officieel.

Belangrijk is dat we als buurtgenoten attent zijn en naar elkaar omzien. Dat gaat het beste als je elkaar kent.

 

De commissie is heel blij met signalen van leden. Zijn er nieuwe bewoners in de buurt (en dan vooral de straten die wat verder bij het Boschplein vandaan liggen), is er sprake van ziekte, of een heuglijk feit?

Neem dan contact op:

Karin Laan: karin.laan@planet.nl   0622606369

Of

Gerda Vroom: gerda.vroom@gmail.com  0618518152

 

Karin&Gerda

Augustus 2021.