De commissie lief&leed bestaat uit Karin Laan en Gerda Vroom.
Karin gaat op bezoek bij leden bijv. bij ziekte of geboorte.
Heel erg druk heeft ze het er niet mee. In het eigen netwerk lukt het nog wel maar
daarbuiten zijn we afhankelijk van buurtgenoten die het aan haar doorgeven. Dat gebeurt
nauwelijks.
De bezoekjes die zijn afgelegd worden altijd zeer gewaardeerd.
Gerda ging voorheen ook op bezoek maar dan bij nieuwe buurtbewoners.
Vorig jaar is in de ledenvergadering gevraagd of bewoners zelf de buurtvereniging onder de
aandacht willen brengen bij nieuwe buren. Zij kunnen zich heel makkelijk aanmelden via de
site. Je kunt naam en adres ook doorgeven aan Gerda. Zij overhandigd een mooie
welkomstbrief waarin ook de eerstvolgende activiteit genoemd staat. Vaak enthousiasmeert
dat.
Hartelijke groet,
Karin en Gerda