11 november 2010 marijnberends

Sint Maarten optocht afgeblazen

Helaas! Vanwege het slechte weer is de lampionnenoptocht niet doorgegaan. Met windstoten tot windkracht 10 vonden wij het niet verantwoord om deze optocht, die juist is bedoeld voor kleine kinderen, door te zetten.

We hebben alle scholen en alle medewerkers aan dit evenement ingelicht en zijn vanaf 17.00 uur met een aantal mensen present geweest op het AH plein, de Westerstraat en het Stadhuis, om nog eventueel daar aanwezige kinderen en hun begeleiders te informeren. Villa Harlekijn was deze middag vanaf 17.00 uur toch open voor kinderen die toch warme chocolademelk en wat lekkers wilden komen halen. Druk was het er niet, zoals te verwachten was. Het waren vooral de kinderen in Villa Harlekijn die een liedje zongen en chocolademelk of limonade en wat lekkers kregen. 

We hopen van ganser harte dat de lampionnenoptocht volgend jaar niet meer wordt verstoord door de weergoden en dat er weer vele kinderen aan mee kunnen doen!