21 augustus 2010 marijnberends

stand van zaken van januari t/m 22 april 2008

Commissie Buurtbeheer, verslag van de stand van zaken tot 22 april 2008.

 

Doelen van deze commissie: verbeteren van

  • Verkeersveiligheid, verkeersstromen, bereikbaarheid
  • Groenvoorziening
  • Verlichting
  • Andere aspecten van de openbare ruimte (zoals: onderhoudspunten, hondenpoep, zwerfvuil etc.)

Zie ook: www.beo-enkhuizen.com (met o.a. verslagen van de commissie).

Eerste aanpak: verkeer

  • Tonko Bruggink en Fetske Hogen Esch hebben een inventarisatie gemaakt van onlogische en/of gevaarlijke verkeerssituaties (zie: presentatie ‘verkeer rond het Boschplein’ van Tonko op de website).
  • De gemelde problemen zullen voor het grootste deel zijn opgelost na invoering van het verkeersplan (met circulatievariant 2) van de gemeente (zie beleidsplannen op de gemeentelijke website www.enkhuizen.nl/ris) , d.w.z. als de Compagniesbrug klaar is, volgend jaar. Dan komt er ook een 30 km zone voor de hele binnenstad en gelijkwaardige kruisingen. Kreupeltje en Schimmelstraat worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Andere problemen blijven, zoals stagnatie in de Torenstraat.

  • Parkeren/Klankbordgroep. Deze groep (bestaande uit een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers, buurtvereniging e.d.), geeft knelpunten aan die zij op dit gebied ervaart en denkt mee over mogelijke oplossingen). De eerste vergadering was op 26 maart, waar Wim Stolk voor BEO aanwezig was. Er is een verslag gemaakt en de inbreng is verwerkt in een concept ‘Beleidskader Parkeren Enkhuizen’ (11 april). Op 24 juni is de tweede vergadering waarin de diverse scenario’s worden besproken. Daar gaat Tonko heen voor BEO. Dan volgt een conceptrapportage, die in september 2008 aan de orde komt. De Klankbordgroep neemt geen besluiten, maar krijgt wel steeds de gelegenheid om meningen, belangen en zienswijzen in te brengen, die vervolgens worden verwerkt in de beleidsplannen.

 

Tweede aanpak: speelruimte

Vanuit de commissie is, n.a.v. de Jeugdnota, een brief naar de gemeente gestuurd met de vraag betrokken te worden bij het speelruimtebeleid. Als antwoord kregen wij de concept beleidsnota ‘Speelruimte’ met de vraag of wij daar vóór 25 april op willen reageren.

Alle BEO leden hebben daarover bericht gehad op 4 april, via een e-mail van Ineke. Er zijn drie reacties/suggesties op gekomen:

  1. Corry Hansen stelt voor om het gemeentetuintje aan het Kreupeltje (hoek Kreupeltje/Zuider Havendijk) in te richten als speelplaatsje, met een afscheiding naar de straat toe. Verder oppert zij hetzelfde te doen met het ‘parkeerterreintje’ achter het Stadhuis (bij de oude stadsgevangenis) en met de open ruimte aan het water van de Oude Haven aan de Dijk.
  2. Mike Grunberg en Ineke Sterk ondersteunen het idee van een speelplaats, mits overlast van hangjongeren kan worden tegengegaan.
  3. Hans Feenstra ziet mogelijkheden om van het speelplein van Kiddy World een aanwinst voor de buurt te maken. Nu mogen buurtkinderen er niet spelen. Ze worden buiten de openingstijden van Kiddy World door de politie weggestuurd. Maar als het wordt opgeknapt (opnieuw bestraat) en uitgebreid met bijvoorbeeld een glijbaan, schommel, klimrek, basketbalveldje e.d., in samenwerking met de gemeente, zou het voor de kinderen van Kiddy World én voor de buurtkinderen een mooie speelruimte kunnen worden. Daarbij is veiligheid een belangrijk aspect. Nu ligt er vaak kapot glas en ander afval van hangjongeren. Dat verdient extra aandacht.

 

Verder zal de commissie Buurtbeheer in de toekomst betrokken zijn bij het nieuwe gemeentebeleid m.b.t. ‘Wijkgericht werken’ voor wat betreft het beheer van de openbare ruimte (schone, hele en veilige wijk). Het is de bedoeling dat er een goed samenwerkingsverband ontstaat tussen gemeente, instellingen en burgers, waarbij o.a. snel en effectief wordt gereageerd op inbreng en signalering van problemen door bewoners.

 

Verslag: Ineke Stolk.