1 January 2011 marijnberends

Torenstraat 5

Nieuwkomers in onze buurt

In onze mooie oude binnenstad, in de Torenstraat, zat vroeger slagerij/worstenmakerij Kroeb. Jarenlang hebben de panden leeggestaan. En dan is het voor de buurt altijd weer spannend wat ermee gaat gebeuren…

De oude gebouwen hebben intussen plaatsgemaakt voor nieuwbouw: woningen en een dagactiviteitencentrum voor verstandelijk gehandicapten, mensen die hier de gelegenheid krijgen op hun manier mee te doen in onze maatschappij (kijk voor meer info op www.derodeluifel.st-er.nl). 

MAAR!

Dat gaat niet vanzelf. Om van hun dag een fijne dag te maken hebben deze mensen vaak 1 op 1 begeleiding nodig, bijvoorbeeld bij het wandelen, maar ook bij creatieve activiteiten zoals kleien, tekenen en schilderen. Of bij kleine huishoudelijke werkzaamheden, helpen in de smaakvolle winkel en nog veel meer.

Loop eens binnen op Torenstraat 5. Al is het maar om eens te kijken, een kopje thee of koffie mee te drinken en een praatje te maken met (één van) hen. Het verplicht je tot niets en…

Natuurlijk levert het je ook wat op.
Voldoening. Dankbaarheid.

Doen! Ze wachten op ons.