15 augustus 2011 marijnberends

Verkeerscirculatie in ´t Suud

Tijdens de Jaarvergadering hebben we o.a. gesproken over de verkeerscirculatie in ’t Suud. Nog even ter herinnering: er waren twee varianten m.b.t. de rijrichting in het Kreupeltje en de Schimmelstraat. Die van BEO waarin wordt voorgesteld om ’t Suud te verlaten via ’t Kreupeltje en in te rijden via de Schimmelstraat. De gemeentevariant was precies andersom.

Tijdens de stemming over beide mogelijkheden werd in meerderheid gekozen voor de BEO variant.

De gemeente bericht ons nu in een mailtje, dat het College van B&W in het najaar een evaluatie van het verkeersplan zal opstellen. Het Kreupeltje en de Schimmelstraat komen hierin ook aan de orde. Het college wil deze evaluatie eerst afwachten voordat wordt overgegaan tot het nemen van (tijdelijke) maatregelen voor het Kreupeltje en de Schimmelstraat.

Wordt vervolgd.