23 april 2012 marijnberends

Verslag overleg BEO/gemeente, 23 april 2012

 

Overleg BEO/gemeente 23 april 2012

 

Agendapunten:


*Bomen op de Zuiderhavendijk:

Soort: Carpinus betulus ‘Quercifolia’

Conditie: matig tot zeer slecht (vnl. door beschoeiingswerkzaamheden uit het verleden)

Vervanging?: Bij een eerstvolgende renovatie/herinrichting zal gekeken worden of het mogelijk is dat de bomen ook vervangen kunnen worden.

 

*Lichtmasten in de Baansteeg:

Bij de eerstvolgende gelegenheid worden deze masten ook vervangen door het nostalgische type.

 

*Lichtmasten in de gehele binnenstad?

Het is de bedoeling dat alle lichtmasten binnen de zg. eerste ring zullen worden vervangen door het nostalgische type.

Onder de eerste ring wordt verstaan het gedeelte van de binnenstad wat tussen de Vissersdijk, Spaansleger, P. Potterstraat, Prinsenstraat, Waaigat, Snouckstraat en Parklaan valt. Buiten de eerste ring is voor een ander type lichtmast gekozen.

 

*Bordje Drie Groen Eikels is verdwenen:

Het bordje was al besteld, zodra deze binnen is wordt deze teruggeplaatst.

 

*Kade Z.Havendijk ziet er onder de waterlijn slecht uit.

De staat van de kademuur heeft de aandacht van de afdeling en blijkt alleen de buitenkant van de kade te zijn.

 

*Verkeerssituatie rond de Schimmelstraat/Kreupeltje:

Navraag bij de verkeerscollega’s gedaan waaruit blijkt dat deze kwestie, buiten wat al gecommuniceerd is ook in de verkeerscommissie is besproken waar de voor – en nadelen van dit voorstel aan de orde zijn gekomen, het advies van oa de politie was om deze verandering opnieuw te behandelen met het nog te behandelen verkeersplan. Verdere informatie hierover kunnen de collega’s niet geven.

 

Hondenpoepactie markt in juni.

*Aan de marktmeester doorgegeven, geen probleem. Graag één  week vooraf doorgeven.

 

Verzoek aan BOA’s om praatje met hondenbezitters te maken als dit te pas komt.

*Binnenkort wordt de handhaving voor de binnenstad weer opnieuw bekeken en strategie bepaald daarin zulle deze en andere zaken aan de orde komen.

 

Verplaatsing van de aanplakzuil Boschplein

*Nog niet met de afdeling besproken, nog geen vervangende locatie gevonden.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Scholten

Wijkcoördinator, medewerker begraafplaats,

 

Gemeente Enkhuizen

T: 0228 360 100