23 maart 2016 marijnberends

Verslag overleg BEO/gemeente, 23 maart 2016

 

Verslag van overleg met buurtvereniging BEO

 

Datum:            23-03-2016

 

Aanwezig:         Ineke Beertsen (BEO),

Karin Laan (BEO),

Frans Wesseling (BEO),

Wethouder Klaas Kok,

Jan Scholten   

Verslag:           Jan Scholten   

 

Onderwerp

Info / Actie / Besluit /….

Actie door

Deadline

Opening vergadering

Om 10.10 uur opent Ineke de vergadering.

1

Groenonderhoud

Ineke; vraagt hoe het gaat met het groenonderhoud in Enkhuizen en hoe de communicatie verloopt tussen de inwoners en de aannemer.

Jan: de aannemer werkt volgens een beeldbestek en moet aan een aantal minimum eisen voldoen. De samenwerking met de aannemer en de kwaliteit van het werk gaan best goed. De communicatie met bewoners loopt normaal gesproken via de gemeente. In het specifieke geval van het S.v.L park, dat op hoog niveau wordt onderhouden, verloopt de communicatie van de medewerkers van de aannemer met de bewoners goed.

 

2

Hondenpoep

Ineke: Hoe staat het met de hondenpoep bestrijding?

Jan: als er meldingen van hondenpoepoverlast binnenkomen wordt dit door de poepzuiger opgelost.

De BOA’s handhaven op APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) gerelateerde overtredingen o.a. het niet opruimen van de hondenpoep en loslopende honden. Hondenbezitters worden door de BOA’s daarom niet gevraagd of ze in het bezit zijn van spullen om   uitwerpselen op te ruimen.

Langs de wandelroutes is het aantal afvalbakken aangevuld.

Ook is er extra aandacht van de poepzuiger voor de hotspots.

3

(half) ondergrondse vuil containers binnenstad

Ineke: Hoe staat het met het onderzoek dat door HVC uitgevoerd zou worden aangaande de plaatsing van ondergrondse containers in Enkhuizen.

Jan: Het onderzoek dat HVC inmiddels was gestart is voorlopig stop gezet. Eerst zal in samenwerking met HVC, nog dit jaar, een pilot worden gehouden in de oude binnenstad (vuilniszakkenwijk) om te komen tot een betere scheiding van het G.F.T. plastiek en restafval. Naar aanleiding hiervan zal beter kunnen worden bepaald waar de ondergrondse afvalcontainers zullen moeten worden gesitueerd.

4

Leegstaande Winkels/binnenstadmanager

Ineke: heeft vernomen dat de stadsmanager niet meer in functie is. Hoe staat het met het plan voor verbetering van de winkelstraat dat zou worden gepresenteerd?

Klaas: er is een gecombineerd plan van het stadsmanagement en de Rabobank. De inhoud van het gehele plan is nog niet duidelijk. Enkele weken terug is dit plan naar de raad gestuurd. Klaas zal het door de RABO bank opgesteld plan/aanbeveling doorsturen naar BEO.

Klaas

5

Herinrichtingsplannen bowlingbaan Paktuinen

Ineke: hoe staat het met het plan Bowlingbaan aan de Paktuinen?
Klaas: heeft vanmorgen buurtbewoners op bezoek gehad en meegedeeld dat er een advies naar de raad gaat om het voorgenomen plan af te ronden omdat is gebleken dat het financieel niet haalbaar is.

Klaas probeert nu, door het afblazen van het plan, de herinrichting van dat gedeelte van de zuidzijde van de Paktuinen naar voren te halen omdat voorlopig geen zicht is op verdere ontwikkelingen op deze locatie.

6

Gewijzigde verlichting van de Drom

Ineke: geeft aan dat het licht waarmee de Drom wordt aangelicht erg kil/koud van kleur wordt gevonden door omwonenden en anderen. Het licht dat vanaf de grond omhoog straalt is erg fel en verblindt de bezoekers. Hoe gebeurt dit in andere steden?

Jan: er is bewust gekozen voor dit soort licht, bij aanlichten vanuit de bestrating is een nadeel dat voetgangers hierdoor kunnen worden verblind. Het probleem is bij de gemeente bekend, er wordt onderzocht hoe dit het best opgelost kan worden.

7

Zuider Havendijk, renovatie kademuren.

Wanneer afronding

Komt er nog een onderzoek naar de conditie van de funderingen van de huizen, na langere tijd van een lage waterstand in de Z. Havendijk.

Frans: heeft zich tijdens het werk aan de kademuren van de Zuider Havendijk geërgerd aan het feit dat veel medewerkers van de aannemer niet erg actief waren. Er werd ook veel overlast ervaren van de aggregaten qua geluid en uitlaatgassen. De communicatie vanuit de gemeente werd ook door de aannemer gevoerd, dit werd als verwarrend ervaren.

Ineke: Wanneer zijn de werkzaamheden afgerond?

Jan: De voegwerkzaamheden zijn afgerond. De renovatie van de kade bij de twee monumentale Platanen aan de Noordzijde van de Z. Havendijk wordt een apart project waarvoor o.a. de Rijksdienst Monumentenzorg toestemming moet geven, de procedure kan nog wel een jaar duren. Ook zal de raad hiervoor nog een krediet beschikbaar moeten stellen. Het dammetje dat nog in de Z. Havendijk ligt blijft tot die tijd daar liggen.

Als er bewoners zijn die informatie willen over de invloed van de tijdelijk verlaagde waterstand in de Z. Havendijk op de fundatie van de huizen dan kan dit worden opgevraagd bij Johannes de Winter van de gemeente Enkhuizen. Deze vragen zullen persoonlijk en administratief worden afgehandeld.

8

Is de Dijk tussen Venedie en Zuiderspui nog steeds Woonerf?

Jan: Dit gedeelte is geen woonerf meer omdat dit deel uitmaakt van een 30 km zone en in het kader van een duurzaam/veilige inrichting worden in een dergelijk gebied geen woonerven meer aangelegd.

 

Sluiting van de vergadering

Om 11.10 uur sluit Ineke de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.