28 April 2011 marijnberends

Verslag overleg BEO/gemeente, 28 april 2011

 

Verslag van overleg hondenpoepactie BEO d.d. 28-04-2011

Aanwezig: mevr. I. Beertsen, Judith Sandstra, Wendy Pranger en Jan Scholten 

Afwezig:          

Gasten:

Verslag:Jan Scholten   

 

Onderwerp

Info / Actie / Besluit /….

Actie door

Deadline

Posters

    Jan laat 300 posters bij de gemeente kopiëren, Ineke stuurt de poster digitaal naar Jan op.

    De aanplakzuil op het Boschplein wordt 2 of 3 mei geplaatst, de poster en folder op een redelijk formaat daarop worden aangeplakt.

BEO, Jan

Realiseren van een Folder.

    Wendy heeft op- aanmerkingen in de hondenwijzer verwerkt en stuurt de proefdruk door voor een laatste controle.

    Er wordt geopperd om op de achterzijde van de folder aan te geven hoe en naar aanleiding waarvan deze folder/actie tot stand is gekomen, Wendy gaat kijken hoe dit te realiseren.

    De folder zal in eerste instantie alleen in het proefgebied worden verspreid.

    Kan de folder door BEO in het proefgebied worden verspreid?

    Er wordt besloten om voor een beperkte oplage te gaan daar er in een tweede druk altijd eventuele aanpassingen verwerkt kunnen worden.

    Wendy vraagt bij Minkovski wat de kosten zijn van een tweede druk.

    Wendy laat weten wanneer de folders gereed zijn

Wendy, Jan en BEO.

Organiseren van een buurtavond

    Er wordt getwijfeld aan de opkomst tijdens een te organiseren buurtavond. Onze eigen en ervaringen uit andere gemeentes blijkt dat de opkomst bij dergelijke avonden vaak bedroevend is.

Judith, Wendy en Jan

Communicatie

    Ineke gaat Paul Gutter (NHD) alvast informeren over de actie en vraagt hem deze te publiceren als de folder gereed is.

    Als suggestie wordt het voorbeeld uit Groningen genoemd om de folder bij winkels/winkelcentra uit te delen.

    Ineke gaat naar de animo hiervoor bij BEO informeren.

    Als de folder klaar is zal via de gemeentelijke kanalen de start van de actie worden aangekondigd.

    Het is verstandig om wethouder Kok hierbij te betrekken.

Wendy, BEO

Losloopgebieden

    Er zal worden gekeken of er een mogelijkheid is om aan te geven waar de losloopgebieden beginnen en eindigen d.m.v. b.v. paaltjes/bordjes.

Monitoring hoeveelheid hondenpoep

    Tijdens de actie zal er moeten worden gemeten of de hoeveelheid hondenpoep op de openbare weg en in het groen daadwerkelijk afneemt. Er zal aan de aannemer en leden van de buurtvereniging BEO worden gevraagd om de hoeveelheid poep dus succes voor en tijdens de actie te meten.

Gemeente

Volgend overleg: Na gereed komen van de folder.