31 maart 2011 marijnberends

Verslag overleg BEO/gemeente, 31 maart 2011

 

Verslag van overleg hondenpoepactie BEO d.d. 31-03-2011

Aanwezig: mevr. Beertsen, Judith Sandstra, Wendy Pranger en Jan Scholten    

Afwezig:          

Gasten:

Verslag:Jan Scholten   

 

Onderwerp

Info / Actie / Besluit /….

Actie door

Deadline

Posters

    Judith gaat, voor 19 april, 75 posters in kleur op A4 formaat drukken voor het uitdelen op de ledenavond van BEO.

    Als de aanplakzuil op het Boschplein geplaatst is kan poster en folder op een redelijk formaat daarop worden aangeplakt.

Judith, BEO

Realiseren van een Folder.

    Wendy heeft een voorlopige tekst voor de hondenpoepfolder gemaakt.

    De oplage voor de folder kan voor alleen het proefgebied of voor de gehele stad, Wendy vraagt eerst offerte voor 9000 exemplaren.

    Foto’s voor de folder worden o.a. door BEO volgende week bij Wendy aangeleverd.

    Drukproef van de folder wordt door Ineke aan verschillende proefpersonen, met en zonder hond, gegeven voor op – en aanmerkingen.

    Boetes worden niet in de folder genoemd maar er wordt hiervoor naar de gemeentesite verwezen.

    De losloopgebieden worden in de folder genoemd en voor de exacte locaties op kaart naar de gemeentesite

     verwezen.

Wendy, BEO en Jan

Organiseren van een buurtavond

    Als de folder klaar is wordt er d.m.v. een informatie/buurtavond een aftrap gegeven voor de start van de hondenpoepactie in het proefgebied.

    Op deze avond zou het leuk zijn om een grappige act met b.v. het thema hondenpoep te kunnen presenteren.

    Poepzakjes kunnen dan ook worden uitgedeeld.

Judith, Wendy en BEO en Jan

Aardigheidje

Ineke en Judith weten dat er bij Action hondenpoepzakjes met geurneutralisator te koop zijn, misschien leuk als attentie voor de infoavond/gehele buurt.

Jan

Communicatie

    Na het uitdelen van de posters op de ledenavond van BEO in het huis aan huisblad de DROM en op de gemeente – en Welwonensite aankondigen dat er een hondenpoepactie door BEO/Opbouwwerk/Gemeente is gestart in het Suud/Boschplein en omgeving.

    Suggestie van Wendy is om bij het rondbrengen van de folder ook de uitnodiging voor de buurtavond mee te sturen.

    Als de folder wordt rondgebracht (liefst op een donderdag) hier ook d.m.v. een persbericht en de reguliere communicatiemiddelen aandacht aan schenken.

Wendy, BEO

Handhaven

    De gemeentelijke BOA’s instrueren om niet direct te bekeuren maar informeren.

    Gerrit van Elten en Henk Haverkort op de hoogte brengen van deze actie en het terughoudende beleid aangezien het bekeuren.

Jan en Judith

Monitoring hoeveelheid hondenpoep

Tijdens de actie zal er moeten worden gemeten of de hoeveelheid hondenpoep op de openbare weg en in het groen daadwerkelijk afneemt. Er zal aan de aannemer worden gevraagd om de hoeveelheid poep, dus succes voor en tijdens de actie te meten.

Gemeente

Volgend overleg: 21 april om 12.00 uur Westerstraat 111