28 oktober 2017 marijnberends

Water en klimaat in de buurt, wat kunnen we er zelf aan doen?

 water en klimaat in de buurt

Op vrijdagavond 27 oktober waren we met zo’n 35 mensen in de Oud Katholieke kerk voor een interessante lezing van de heer Veenman van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het ging over ons veranderende klimaat:

Het regent meer en intensiever en de zomers worden steeds heter. Maar ook de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verhoogt daarom de dijken en verbetert het watersysteem, maar ook wij kunnen rondom ons huis veel zelf doen: geen stenen tuin, maar een tuin met grotendeels planten, veel groen en bomen in de buurt, waardoor het hemelwater wordt opgenomen en waardoor de hitte op zeer warme zomerdagen flink wordt getemperd.water en klimaat in de buurt 2

 

De heer Veenman liet ons de klimaatatlas van Enkhuizen (https://hhnk.klimaatatlas.net/ ) zien: hoe roder de plekken (weinig bomen en planten) des te hoger de hittestress. Dat kan soms wel 8 graden (!) schelen in vergelijking tot plekken met veel bomen. Het Boschplein bijvoorbeeld is op deze
klimaatatlas (nu nog) een mooie witte plek vanwege de vele bomen die er staan…

De lezing werd geïllustreerd met veel foto’s. (schematische) tekeningen en filmpjes.Voor degenen die meer willen weten over dit onderwerp is er interessant informatiemateriaal te vinden op http://www.groenblauwenetwerken.nl/

Of verder Googlen op: Hogeschool van Amsterdam, Urban technology, Water in en om de stad.


water en3klimaat in de buurt 2


      water3