28 maart 2012 marijnberends

Weet u nog, vijf jaar geleden?

Rond deze tijd, vijf jaar geleden was er ineens onrust in buurt rond het Boschplein. Er waren plannen uitgelekt van de gemeente om de oude Boschschool neer te halen. Er zou een nieuwbouwcomplex voor in de plaats komen. Dit gegeven was op zich niet zozeer een probleem voor de buurtbewoners. Maar wel de manier waarop dit plan zou worden ingevuld!

Het ging om kolossale hoogbouw. Een projectontwikkelaar had een appartementencomplex in gedachten van 14 meter hoog. Dat was dus ongeveer twee keer zo hoog als de huizen in de omliggende straten. En dat ging de bewoners veel te ver. Ook was er veel verontwaardiging over het feit dat de buurtbewoners vooraf niet over deze plannen waren geïnformeerd.

Boschplein NHD_12_april_2007_581x800_581x800_250x180 Afbeelding1 250x172

Achteraf  bezien is het nog steeds opmerkelijk dat de buurt zo snel en succesvol in actie is gekomen. In een paar avonden werd door buurtbewoners een presentatie in elkaar gedraaid die de gemeente op andere gedachten moest brengen. Goede argumenten tegen de nieuwbouwplannen werden op een rij gezet, de publiciteit werd gezocht en er was een protestbijeenkomst op het plein compleet met spandoeken.

De bezwaren van de buurt werden uiteindelijk in een raadscommissievergadering gepresenteerd. Deze werden ondersteund door een 3d weergave van de nieuwbouwplannen. En dat zag er ineens heel anders uit dan de ‘mooie’ impressies vanuit de lucht. Gelukkig lieten de gemeenteraadsleden zich overtuigen. 

Boschplein NHD_artikel_18_april_2007_581x800_182x250     Boschplein NHD_artikel_16_april_2007_581x800_250x182

Kort na deze overwinning werd buurtvereniging BEO opgericht om de belangen van de buurtbewoners in de toekomst te kunnen behartigen. Het doel van BEO is inmiddels heel breed met allerlei activiteiten voor jong en oud. 

Door de problemen op de huizenmarkt is de verwachting dat nieuwbouwplannen voorlopig nog weinig kans van slagen hebben. Maar… we blijven het scherp in de gaten houden!

 

Wil je de 3d weergave van de nieuwbouwplannen in z’n geheel bekijken, klik dan ‘presentatie Boschplein’ aan bij ‘Historie’ (tabje bovenin de website).